Gå til innhold
Annonse
Kurt Oddekalv advarer mot at Forsvaret skal stå for slepeberedskapen. Foto: Skipsrevyen.
Kurt Oddekalv advarer mot at Forsvaret skal stå for slepeberedskapen. Foto: Skipsrevyen.

LESERINNLEGG: Kurt Oddekalv, leder og Jan-Hugo Holten, saksbehandler på marine og maritime saker, oljesøl og vern i Norges Miljøvernforbund (NMF) advarer i dette leserinnlegget blant annet mot at Forsvaret skal stå for den operative siden av Norges statlige slepeberedskap.

Annonse

Den 8 . November 2019 la statens havarikommisjonen for transport frem sin rapport om KNM “Helge Ingstad”. Hovedpunktene i rapporten tilsier at sjøforsvaret har en jobb å gjøre ifht bemanning,  kompetanse på broren spesielt når de seiler i kystnære strøk og i våre fjorder. NMF kommenterte redningsaksjonen av fregatten i dagene som gikk etter kollisjonen i norske medier.

Det vi har diskutert lite er hvordan dette faktisk kunne gått, hadde fregatten, med sin forsterkede baug, penetrert TS Sola sitt skrog.  Nå skjedde ikke det. Greit nok, men kollisjonen i seg selv skulle jo heller ikke ha skjedd.TS Sola var fullastet og det innebærer at hele lasten på 112 000 tonn kunne kommet ut. En miljøkatastrofe. Uhåndterbart med kostnader på milliarder i rydding og tap av natur/verdier ellers.  I vårt arbeid på maritimt miljøvern i områdene Sture og Mongstad siste 30 årene har ikke denne type hendelse vært i fokus. Mer beredskapen rundt seilasen til og fra terminal,  kvalitet på tonnasje mm.Det er tanktrafikken som "Ruler" i Hjeltefjorden og alle andre seilende må tilpasse seg dette.

I dagene etter kollisjonen kom det varsel om en tysk fregatt på kollisjonskurs.  Varselet kom på sosiale medier. Fra seilende.

Det er kritisk at lokket som ble lagt på KNM “Helge Ingstad”- saken nå løftes av og en annen holdning til hendelsens alvor kommer for dagen.  Sjef for marinen ble på spørsmål fra NRK den 8. Nov 2019 spurt om han hadde vurdert å gå av. Han responderte: sitat; « det lå ikke i hans natur»   når det ble VANSKELIG, å gå fra borde. Å karakterisere hendelsen som vanskelig er i NMF sine øyne enten et tegn på manglende dømmekraft, eller var det kun uheldig ordbruk?Uansett bør hendelsen endre en god del innen etaten marinen. 

Fra 1. januar 2020 skal de og stå for den operative siden av vår statlige slepeberedskap.  Et skifte NMF har advart mot i brev til regjeringen .

 

Annonse