Gå til innhold
Annonse

Fiskeflåten vil redusere utslipp med 40 prosent

Vil redusere utslipp fra fiskeflåten. Dahle (tv) fra Fiskebåt og Hoddevik som er fiksebåtreder har som mål å redusere utslippene fra fiskebåtfflåten.
Vil redusere utslipp fra fiskeflåten. Dahle (tv) fra Fiskebåt og Hoddevik som er fiksebåtreder har som mål å redusere utslippene fra fiskebåtfflåten.

Vi har som mål at fiskeflåten skal redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030, sier Odd Kristian Dahle i Fiskebåt til Skipsrevyen. -NOx-fondet var avgjørende for at vi kunne satse miljøvennlig på vårt nye skip, sier fiskebåtreder Kjell-Gunnar Hoddevik i Ålesund-rederiet Atlantic Longline.

Annonse

Forbundet og fiskeren er skjønt enige om at klimagassutslippene fra fiskeflåten må reduseres. Norsk innenriks skipsfart står for 9 prosent av de samlede norske CO2-utslippene, 34 prosent av NOx-utslippene og 25 prosent av SOx -utslippene. Fiskefartøyene er en del av dette bildet.

NOx-fondet avgjørende

- NOx-fondet var avgjørende for oss slik at vi kunne satse på miljøvennlige løsninger både for vårt nåværende skip “Atlantic” og det nye som nå er under bygging, sier fiskebåtreder Kjell-Gunnar Hoddevik. Takket være den norske regjeringens opprettelse av NOx-fondet der fiskerne betaler inn en avgift som blir beregnet etter hvor mye nitrogenoxyd de slipper ut, så kan de også senere søke støtte fra fondet til miljøvennlige løsninger når fiskeflåten skal moderniseres.En hybridløsning for motoren med batteripakke, samt ny skrogkonstruksjon og propell-løsning, er blant faktorene som vil sikre at “Atlantic” blir et av skipene i den norske fiskeflåten som vil bidra til å nå målet om reduserte klimagassutslipp.

Vil ha CO2-fond og styrke MAROFF

Begge har tro på at en viktig faktor for løsningen for å få ned CO2-utslippene er etablering av et tilsvarende fond for CO2-reduksjon etter modell av NOX-fondet. Samtidig bør MAROFF styrkes. To av tre prosjekter som søker om støtte fra forskningsprogrammet MAROFF  i dag for blant annet å utvikle bedre miljøvennlige løsninger får ikke støtte, fordi dette maritime fondet er for lite.

Sunn mat fra lønnsom fiskeflåte

-Verden trenger sunn mat, og det kan vi gi dem, sier Dahle. - Vi høster bærekraftig med en miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte. - Ca 50% av det vi fisker går til export, dei andre 50% blir bearbeidet i Norge som Klippfisk og saltfisk/saltfilet.  Etter at dette er produsert så blir nok mye av dette også eksportert, sier Hoddevik.

Ulike driftsmodeller gir ulike utfordringer

Forskjellige driftsmodeller gir forskjellige utfordringer for fiskeflåten, men lønnsomme utslippskutt og grønne arbeidsplasser vil gi økt konkurranseevne og internasjonal lederposisjon, sier Dahle. De to første hybride fiskefartøyene er allerede bestilt og flere kommer. -Utslippene fra fiskeflåten er allerede redusert med 25 prosent siden 1990, sier Dahle. Fiskebåt er med i organisasjonen “Grønt Kystfartsprogram” som har som mål å etablere verdens mest effektive  og miljøvennlige kystfart, drevet med null-og lavutslippsløsninger.

Takket være NOx-fondet har fiksebåtreder Hoddevik kunnet foreta miljøinvesteringer i fiskefartøyet
Takket være NOx-fondet har fiksebåtreder Hoddevik kunnet foreta miljøinvesteringer i fiskefartøyet "Atlantic." Foto: Rederiet.
Annonse