Gå til innhold
Norwind Offshore. Bildet viser fra venstre: Maren Kleven Fox, Magnus Kleven, Sverre Olav Farstad, Jon Ketil Gjørtz, Sverre Andreas Farstad, Svein Leon Aure, Espen Volstad og Eivind Volstad. Foto: Torbjørn Sandbakk
Norwind Offshore. Bildet viser fra venstre: Maren Kleven Fox, Magnus Kleven, Sverre Olav Farstad, Jon Ketil Gjørtz, Sverre Andreas Farstad, Svein Leon Aure, Espen Volstad og Eivind Volstad. Foto: Torbjørn Sandbakk

Fra offshore olje og gass, til offshore vind etableres rederiet Norwind Offshore. 

Farstad, Volstad og Kleven forener krefter og etablerer rederiet Norwind Offshore. Selskapet tilbyr spesialtilpassede fartøy rettet mot avanserte maritime operasjoner for utbygging og drift av havvind. 

Norwind Offshore har inngått en kontrakt med Vard for levering av tre CSOV fartøy innen 2024, med opsjoner for ytterligere to fartøy i 2025. Det første vil stå klart i 2022.

Aktørene som står bak nyetableringen besitter lang fartstid innen avanserte maritime operasjoner fra den tradisjonelle offshorenæringen, og går nå sammen for å skape en ny, fremtidsrettet virksomhet. 

- Gjennom generasjoner har vi opparbeidet sterk kompetanse og verdifull erfaring som vi nå tar med oss inn i Norwind Offshore for å støtte opp under utbyggingen av fornybar energi til havs, sier Svein Leon Aure, daglig leder i Norwind Offshore.

Rendyrket satsing 

Norwind Offshore har en rendyrket satsing på utbygging av havvind. Fartøyene vil være utviklet til nettopp dette ene formålet; å muliggjøre en omlegging til nye og rene energikilder.

- Vi ønsker å tilby de beste og mest effektive fartøyene som er skreddersydd havvindoperatørenes offshoreoperasjoner, sier Aure.

Selskapet har en målsetting om å utvikle bransjens mest miljøvennlige og fremtidsrettede fartøy. Videre tar Norwind Offshore mål av seg å bli et ledende rederi innen avanserte maritime operasjoner for utbygging og drift av havvind.

Lokalisert i den maritime klyngen på Sunnmøre

Selskapet er lokalisert i Ålesund, i “hjertet” av den maritime klyngen på Sunnmøre. 

- Her har vi tilgang til riktig kompetanse i et innovativt miljø som er ledende innen offshoreteknologi, sier Jon Ketil Gjørtz, styreleder i Norwind Offshore. 

- Vi ønsker videre å være en sentral bidragsyter til den maritime klyngen og videreutvikle næringslivet til det beste for vår region, legger han til.