Gå til innhold
Foto: KV «Sortland»
Foto: KV «Sortland»

Det er fare for at lasteskipet «Eemslift Hendrika» vil drive på land i løpet av natten, og Kystverket har derfor erklært statlig aksjon. Det er igangsatt mobilisering av oljevernresurser i området. Parallelt gjøres det nytt forsøk på å få slept lasteskipet onsdag kveld.

De siste dagene har det blitt jobbet med å berge lastefartøyet «Eemslift Hendrika», etter at det kom i drift i Nordsjøen vest av Stadt 5. april. Fartøyet har siden drevet mot land i særdeles dårlig vær med stor bølgehøyde.

Inntil nå har det ikke lykkes å sette sleper , som følge av risikoen forbundet med å sette mannskaper om bord. Per nå driver fartøyet direkte mot Stadtlandet i en fart på ca. 1,5 knop, og avstanden er rundt 10 nautiske mil til land, skriver Kystverket på egne sider.

Det betyr at fartøyet vil kunne drive på land i løpet av ca. 8 timer.

Som følge av overhengende risiko for at fartøyet vil kunne drive på land i løpet av natten har Kystverket erklært statlig aksjon fra klokken 19 i kveld. Det er igangsatt full mobilisering av oljevernresurser i området.

Helikopter på vei til havaristen

Redningshelikopter er på vei ut til havaristen med bergingsmannskap nå, for å gjøre et forsøk på å heise personell om bord for å feste slepetau.

- Forholdene har endret seg i løpet av ettermiddagen og kvelden, og vi er bekymret for at fartøyet ikke følger den drivbanen den opprinnelige planen var basert på. Vi setter derfor statlig aksjon nå, slik at vi får mulighet til å sette slep på havaristen. Samtidig forbereder vi oss på et verstefallsscenario der vi får en grunnstøting, sier beredskapsdirektør Hans-Petter Mortensholm.

- Området har spesielt sårbare naturområder, og vi ønsker ikke at de skal utsettes for belastningen av et oljeutslipp, fortsetter han.