Gå til innhold
Illustrasjonsfoto: Pexels
Illustrasjonsfoto: Pexels

NCE Maritime Cleantech har blitt sertifisert med det europeiske gullmerket av organisasjonen ESCA, noe som betyr at klyngen har nådd EUs høyeste nivå for næringsklynger. Det skriver NCE Maritime Cleantech i en pressemelding. 

NCE Maritime CleanTech er den første norske næringsklyngen med energieffektive og miljøvennlige løsninger som hovedagenda som får denne gullstatusen.

ESCA har blant annet vurdert samarbeidets struktur, finansiering, strategi og tjenester. For å oppnå gullstatus har NCE Maritime CleanTech fått gode resultat i målingen av 31 omfattende indikatorer.

- Dette er svært viktig av flere grunner: det viser at vi har en god struktur på samarbeidet og at involverte bedrifter aktivt deltar i spennende nytenkingsprosjekter. Men gullmerket er også særlig viktig fordi en slik ”gullstatus” er sentralt når vi nå er på vei ut i det internasjonale markedet med verdensledende norsk miljøteknologi. Det er potensial for store klima- og miljøgevinster i skipsfarten verden over, og teknologien vår er i front. Sertifiseringen viser også at aktivitetene i NCE Maritime CleanTech er framtidsrettet, og at deltkaerne utvikler konkrete løsninger som kan realiseres sier daglig leder Hege Økland i meldingen.