Gå til innhold
Annonse
Tore Ulstein savner en industripolitisk debatt i Norge. Foto: Skipsrevyen.
Tore Ulstein savner en industripolitisk debatt i Norge. Foto: Skipsrevyen.

- Norge bruker 5 MRD på å sponse elbiler, men elbilindustrien er utenlands. Tenk hvor mange arbeidsplasser vi kunne ha skapt med 5 MRD brukt på den samme omstillingen i shipping fordi skipsindustrien ligger i Norge, sier Tore Ulstein til Skipsrevyen. Leder av næringskomiteen Geir Pollestad (Sp) innrømmer at Norge bruker enorme beløp på industriutvikling i andre land. 

Annonse

- Norge bruker i dag 5-6 MRD på å sponse elbiler, sier Tore Ulstein. Jeg synes det er litt synd i denne diskusjonen at vi ikke er mer opptatt av å støtte norske arbeidsplasser når vi først har en 5-6 MRD å bruke. Vi burde ha mye større ambisjoner om å skape norske arbeidsplasser. Tenk hva vi kunne fått til med reduksjon av klimagassutslipp på skip hvis vi hadde benyttet det samme beløpet for norske skip?

- Selv om mitt parti står bak elbilpolitikken, så er det enorme beløp som gir industriutvikling i andre land, sier leder av næringskomiteen Geir Pollestad til Skipsrevyen. Foto: Senterpartiet.
- Selv om mitt parti står bak elbilpolitikken, så er det enorme beløp som gir industriutvikling i andre land, sier leder av næringskomiteen Geir Pollestad til Skipsrevyen. Foto: Senterpartiet.

- Det er ikke mange arbeidsplasser som genereres av elbiler i Norge, sier Ulstein. Vi burde tenke mye mer industrielt. Hvordan skal vi skape den neste næringa i Norge som skal ta over for olje og gass? På hvilke områder har vi spesielle forutsetninger for å lykkes i Norge? Hvorfor har vi ikke hatt den politiske diskusjonen? Og er det da fornuftig å bruke 5-6 milliarder på elbiler, eller burde vi har brukt det samme beløpet på å få ned klimautslippene samtidig som vi skaper arbeidsplasser innenfor områder som Norge har forutsetninger for å lykkes på? Den diskusjonen savner jeg.

Innrømmer å bruke enorme beløp til industriutvikling i andre land

- Jeg er helt enig med Tore Ulstein, sier leder av næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (SP). Selv om jeg og mitt parti står bak el-bilpolitikken, så er det enorme beløp brukt på noe som gir industriutvikling i andre land. Maritim næring har store muligheter til å bidra med utslippskutt og der har vi næringsliv som kan levere. Vi jobber med å videreutvikle næringspolitikken til Sp og et viktig element er å kutte utslipp samtidig som vi skaper jobber, sier Pollestad.

Høyre hilser initiativet om en industripolitisk debatt fra Tore Ulstein velkommen. Foto: Høyre.
Høyre hilser initiativet om en industripolitisk debatt fra Tore Ulstein velkommen. Foto: Høyre.

Hilser debatten velkommen

- Jeg hilser den debatten velkommen, sier Høyres Tom Christer Nilsen. Vi har alt for lenge diskutert hva vi ikke skal leve av her i landet uten å snakke om det vi faktisk skal leve av. Det vi er gode på. Nå er det jo imidlertid ikke sånn at vi ikke bruker noe på omstillingen i shipping. Det finnes flere støtteordninger i maritim sektor som blant andre Enova, Nysnø, Agenda og Invest i Nord. Regjeringen har også tatt et initiativ til å gjennomgå virkemiddelapparatet. Det vil jo være narturlig å ta denne debatten inn her, og se på om det er behov for andre typer virkemidler og mål enn det vi i dag har.

- Fem prosent av utslippene er knyttet til produksjon av skip,95 prosent av utslippene er knyttet til forbrenning, så hvis vi da ikke får til karbonfangst, så har vi en betydelig utfordring, sier Tore Ulstein. Han nevner blant annet skipsdesign, digitalisering, elektrifisering og nye drivstoff som en del av de løsningene som det bør settes inn mer ressurser på å få fart på i en overgangsperiode. Hydrogen er et typisk område som ikke kommer av seg selv. Det må utvikles et marked og skapes modeller som kan være bærekraftige både med tanke på miljø og lønnsomhet, sier Ulstein.

- Arbeiderpartiet vil satse mer på de områdene vi har fortrinn, sier Terje Aasland til Skipsrevyen. Foto: Sigbjørn Larsen.
- Arbeiderpartiet vil satse mer på de områdene vi har fortrinn, sier Terje Aasland til Skipsrevyen. Foto: Sigbjørn Larsen.

Ap vil satse mer på områder der Norge har fortrinn

- Dette er et flott og viktig oppspill fra Ulstein, sier Aps Terje Aasland. Jeg deler helt og holdent hans synspunkter om st vi politisk må ha en næringspolitikk som tar tak i hvilke muligheter vi har. Arbeiderpartiet har i de alternative budsjettene satset mer på de områdene vi har fortrinn blant annet på maritim sektor hvor vi i sist budsjett løftet fram et eget maritimt bransjeprogram. Vi må velge og vi må tørre i større grad å både beskytte og legge tilrette for våre industriklynger. Vi burde vært ledende på bruk av lav/null utslippsløsninger. Vi burde hatt flere programmer og satsinger på digitalisering og autonome løsninger. Tilslutt vi bør bruke mer ressurser på å avlaste risiko og bidra til at de gode ideene som er i norsk næringsliv blir materialisert og kommersialisert, sier Aasland til Skipsrevyen.

Annonse