Gå til innhold
Partene ble natt til fredag enige om et generelt tillegg på 1,25 %. Foto: Kystrederiene
Partene ble natt til fredag enige om et generelt tillegg på 1,25 %. Foto: Kystrederiene

Det ble natt til fredag enighet i meklingen mellom Kystrederiene og Norsk Sjømannsforbund, Det Norske Maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund om ny NOR og Service- og flerbuksavtale for medlemmer av Kystrederiene.

Partene ble enige om et generelt tillegg på 1,25% med virkning fra 1. oktober 2020.

Partene ble videre enige om å nedsette et partssammensatt utvalg i tariffperioden som skal se på etablering av et teknisk beregningsutvalg tilpasset næringen. Utvalget skal se på ulike modeller for lønnsdannelsen fremover, herunder frontfagmodellen, som ivaretar både kjøpekraft og konkurranseevne.

Tor Arne Borge (t.h) og Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund. Foto: Jan Paulsen
Tor Arne Borge (t.h) og Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund. Foto: Jan Paulsen

- Det er utfordrende tider for norsk næringsliv og maritim bransje, så vi er svært fornøyde med å ha kommet til enighet. Det har vært krevende forhandlinger, men vi har landet på et godt resultat for våre medlemmer. Vi er videre svært fornøyde med at det ble enighet om å nedsette et utvalg som skal se på ulike modeller for lønnsdannelsen framover, herunder frontfagsmodellen, sier adm. dir. Tor Arne Borge.

- Våre medlemmer er med dette sikret minimum en økning på mellom kr 7 000 og kr 9 000 i året i generelt tillegg. Tar vi med kostnaden knyttet til pensjonsomleggingen snakker vi om en ramme på 1,46% i «friske penger». Til sammenligning fikk frontfaget i størrelsesorden 0,3% i «friske penger», skriver Norsk Sjøoffisersforbund på Facebook.