Gå til innhold
Annonse
Ny konsernsjef i Endúr ASA, Hans Petter Eikeland
Ny konsernsjef i Endúr ASA, Hans Petter Eikeland

Endúr ASA styrker konsernledelsen for å posisjonere seg for en ytterligere vekst. Hans Petter Eikeland overtar som konsernsjef når han går av som styreleder på generalforsamlingen 14. mai. På samme tid går Nils Hoff over i en nyopprettet stilling som Chief Operating Officer (COO).

Annonse

-Både styret og ledelsen har over tid arbeidet målrettet for at Endúr ASA skal videreutvikles til å bli et sterkt og robust vestlandbasert industrikonsern som kan levere en lønnsom vekst. De positive resultatene for 1. kvartal 2019 viser at vi har lykkes med å starte denne prosessen. Nå skal overskudd og aktivitetsvekst forsterkes ytterligere, forklarer avtroppende styreleder Hans Petter Eikeland i en pressemelding.

Nåværende konsernsjef Nils Hoff går over i en nyopprettet stilling som Chief Operating Officer (COO). Hoff har vært en del av konsernledelsen i selskapet siden sommeren 2015. Han overtok som konsernsjef høsten 2018.

Omfattende erfaring

-Hoff vil få et dedikert ansvar for at den lønnsomme driften som har vært under hans ledelse fortsetter og forsterkes, samt at han vil inneha en nøkkelrolle i de strategiske prosessene som ligger foran oss.  Hoff har en erfaring som gjør meg trygg på at vi har det beste grunnlaget for å kombinere fremtidig vekst med økt lønnsomhet, sier Eikeland.

Den påtroppende konsernsjefen har selv en omfattende erfaring fra ulike lederverv innen offshore-relatert virksomhet, senest som konsernsjef i Bergen Group ASA frem til han fratrådte denne stillingen i november 2017 for å gå over i en styreleder-posisjon i selskapet. Eikeland har som styreleder arbeidet tett med konsernledelsen i forbindelse med gjennomføring av selskapets vekststrategi. Den påtroppende konsernsjefen har også en omfattende industriell erfaring fra toppleder-posisjoner i ulike offshoreselskaper og som investor og grunder.

Når Eikeland går fra styreleder-verv til konsernleder-funksjon så foreslås det at Rune Skarveland overtar som styreleder i konsernet.  Skarveland representerer hovedaksjonæren Handeland Industri AS som kom inn som nye eier i Endúr ASA i forbindelse med sammenslåingen med tidligere Endúr Fabricom i februar i år. Skarveland har en omfattende industrielle erfaring både som bedriftseier og fra ulike styreposisjoner i en rekke selskaper på Vestlandet.

Annonse