Gå til innhold
Gudmor Siri Kalvig sammen med mannskap og administrerende direktør Øyvind Lund (tv). Foto: Bastø Fosen
Gudmor Siri Kalvig sammen med mannskap og administrerende direktør Øyvind Lund (tv). Foto: Bastø Fosen

- Framover blir våre ferjereiser mer miljøvennlig uten støy og forurensning, sa administrerende direktør Øyvind Lund i Bastø/Fosen blant annet  under dåpen for «Bastø Electric» tirsdag.

- Oppstarten av «Bastø Electric» er en milepæl, ikke bare for oss, men  også for utviklinga av utslippsfri ferjeteknologi, både nasjonalt og  internasjonalt, sa Lund. – Vi bidrar til det grønne skiftet for hele regionen, og  det er vi virkelig stolt av! 

- Vi i Bastø Fosen har drevet landets største ferjesamband, Horten – Moss, siden 1996. Vi tar vårt samfunnsansvar på aller største alvor:  Folk og gods skal komme seg trygt over Oslofjorden. Framover blir  ferjereisen også mer miljøvennlig: UTEN både støy og forurensing.  Det er noe vi alle gleder oss over.

Hoveddata:

 • Navn: «Bastø Electric» 
 • Verft: Sefine Shipyard
 • Byggenummer: 42
 • Design: Norwegian Ship Design
 • Lengde: 144 meter
 • Bredde: 20 meter
 • IMO-nummer: 9878993
 • Rederi: Bastø Fosen
 • Fremdrift: Siemens 
 • Thrustere: Siemens
 • Azimuth thrustere: Kongsberg Marine
 • Generator: Cummins
 • Navigasjon & Kommunikasjon: Kongsberg
 • Brannslukningsutstyr: Marsis
 • Livbåter: Survitec
 • Batteripakke: Siemens
 • Kapasitet: 200 biler, 600 passasjerer

- Å døpe båter har en lang tradisjon i Norge. Det er en viktig symbolsk  handling som betyr mye, både for mannskapet og for oss andre. 

- Hvis et skip skal følges av hell og lykke, MÅ det døpes av ei dame – slik  er skikken, og slik har det vært i alle de år. Gudmor for «Bastø Electric»  står i stil med «gudbarnet» - hun har vært en foregangskvinne og gjort ting ingen har gjort før: F.eks. ved å være en av de aller første  kvinnelige værvarslerne på TV for nesten tretti år siden, i 1992. 

- I dag er hun adm.dir. for NYSNØ, det statlige investeringsselskapet  som eier en del av Torghatten – og de gikk inn som eiere fordi de  mener at vårt konsern er ambisiøse og setter fremtidsrettede  klimaløsninger høyt på agendaen. Vi er derfor kanonfornøyd og  utrolig glad for å få akkurat henne til gudmor til vår nye, grønne stolthet er Siri Kalvig, sa Lund.

Se også: