Gå til innhold
Annonse
Arkivfoto M/F «HERØYSUND»
Arkivfoto M/F «HERØYSUND»

Statens vegvesen har innstilt Boreal Sjø AS som vinner av anbudskonkurransen om ferjedrift på E39 Molde-Vestnes fra 2021-2028.

Annonse

Kontrakten har en verdi på i overkant av 1,9 milliarder kroner og det var tre rederier som leverte tilbud. I evalueringen er pris vektet 70 % og miljø 30 %.

Kontrakten gjelder drift av to helelektriske ferjer og to hybridferjer. Det blir avganger hvert 20. minutt på dagtid på hverdager.

I kontrakten settes det som krav at tillatt utslipp på sambandet maksimalt kan være 8000 tonn CO2/år og 90 tonn NOx/år. Dette tilsvarer rundt 60 % reduksjon i CO2- og NOx-utslipp sammenlignet med konvensjonell drift.

Boreal Sjø sitt anbud var drøyt 200 000 kroner billigere enn Fjord1, og rundt 600 000 rimeligere enn Norled sitt anbud

Klagefristen for tilbyderne er satt til 14. mai. Kontrakten vil bli signert så snart som mulig etter at klagefristens utløp.

Annonse