Gå til innhold
Annonse

Behov for bedre opplæring i å kjøre dekksmaskineri

“Bourbon Dolphin”-ulykken har aktualisert behovet for bedre opplæring av mannskapet på ankerhåndteringsskip.
“Bourbon Dolphin”-ulykken har aktualisert behovet for bedre opplæring av mannskapet på ankerhåndteringsskip.
Annonse

Til høsten vil det etter alt å dømme komme i gang et opplæringstilbud i håndtering av ankerhåndteringsvinsjer ved Høgskolen i Ålesund, med sertifisering av operatørene som mål. Opplegget er så langt et samarbeid mellom skolen, Farstad Shipping og Rolls-Royce, men flere bidragsytere er ønsket.

Det var StatoilHydros ansvarlige for ankerhåndteringsoperasjoner, Kjell Magne Tysnes, som i et intervju med Sunnmørsposten påpekte det paradoksale i at det fins sertifiseringskrav for kjøring av MOB-båter og gaffeltrucker, men ikke for kjøring av kraftige ankerhåndteringsvinsjer. Han etterlyste et treningsopplegg spesielt rettet mot broen, vinsjene og dekkoperasjoner. – Vi har hatt fokus på dette lenge, men nå haster det med en felles sertifisering, sier han til avisen.
Det nye opplærings- og treningskonseptet ved høyskolen skal legge vekt på skipsstabilitet og operasjon av vinsj ved ankerhåndteringsoperasjoner. Tidligere har høyskolen laget treningsopplegg som omfatter samspillet mellom flere operasjoner. Nå vil man gå spesifikt inn for enkelte operasjoner. Offshore Simulator Centre AS i Ålesund har fått i oppdrag å utvikle simulatorer til operasjonene. I opplegget ligger også ønsket om å etablere et system for sertifisering av vinsjoperatører.
Oppdragsgiverne anbefaler at det blir lagt vekt på både teoretiske kunnskaper og gode holdninger. Det samme gjelder gode prosedyrer, vedlikehold av utstyr og praktiske ferdigheter. De ønsker at kvalitetssikringen av opplegg skal skje i samarbeid med oljeselskaper, myndigheter, fellesorganisasjoner for offshorenæringen og andre sentrale aktører.

Annonse