Gå til innhold
Annonse
Den nye mecatronics labben i Grimstad er en av verdens mest avanserte. Foto: Mike Louagie.
Den nye mecatronics labben i Grimstad er en av verdens mest avanserte. Foto: Mike Louagie.

-Den maritime klyngen i Agder satser på Mechatronics. Det sier leder av GCE Node Anne Grete Ellingsen til Skipsrevyen.

Annonse

GCE NODE er den maritime næringsklyngen på Sørlandet. Visjonen er å bidra til at maritim sektor og olje- og gassnæringen på Sørlandet kan hevde seg i internasjonal konkurranse. Nå satser de sterkt på Mechatronics, som er maskinlæring, automatisering og IKT.

Anne Grete Ellingsen leder den maritime klyngen på Sørlandet. Foto: GCE Node
Anne Grete Ellingsen leder den maritime klyngen på Sørlandet. Foto: GCE Node

Dominerende internasjonale trender

- Vi ser at dette er dominerende trender i den globale maritime industrien og områder som vi kan bidra til kunnskapsdeling og felles løsninger for medlemsbedriftene, sier Ellingsen. Node har også et samarbeid med Universitetet om en mecatronics forskningslab i Grimstad.  Her kan medlemsbedriftene høste av kunnskap og gjennomføre egne forskningsprosjekter innenfor ulike maritime prosjekter.

Hjelper maritime virksomheter

- Vi ser at bøygen for mange mindre og mellomstore bedrifter i maritim sektor er manglende internasjonalt nettverk, funding og IKT, sier Ellingsen. Våre programmer der mindre bedrifter får nyte godt av større bedrifter og vice verca, gjennom deltakelse i ulike utviklingsprogrammer og tilgang til vårt internasjonale nettverk og internasjonale standarder for IKT, kan hjelpe maritime virksomheter som ønsker å satse i et internasjonalt marked, sier Ellingsen.

Industrien kommer tilbake

- På Sørlandet ser vi nå at industrien kommer tilbake, sier Ellingsen. Det skapes nye arbeidsplasser og det er igjen prosjekter innenfor olje og gass. Gjennom næringens egne finansieringsprogrammer kan virksomheter med felles utfordringer løfte i flokk og nyte godt av co-funding. Vi arrangerer også internasjonale  konferanser for eksempel i Houston og Midt Østen der det skapes viktige møteplasser for næringen. Nodes medlemsbedrifter er riggeiere, energiselskaper, oljeselskaper, rederier og verft.  Gjennom klyngen kan bedriftene utvikle teknologi og innovative løsninger som skaper konkurransefortrinn.

Slik vil det digitale skiftet påvirke oss

- Flere mennesker får høyere levestandard, sier Ellingsen. Det blir mer konsentrasjon rundt byene og mer konsum av elektrisitet. Vi ser også at maskinlæring blir viktigere og viktigere innenfor vår sektor. Såkalte digitale tvillinger der for eksempel et skip eller en rigg også får en virtuell utgave som blir utsatt for mange ulike scenarioer i den hensikt å skaffe mest mulig kunnskap og læring er nå mer en regel enn unntaket. Mindre selskaper har ofte en utfordring med det digitale skiftet og hvordan det påvirker deres forretning.  Utslipp må reduseres og det kommer stadig nye krav til økt sikkerhet.  Dette har noen implikasjoner for kostnader, mobilitet, ny forretning, utvikling av nye tjenester og ny teknologi, for sikkerhet og for robotisering og smart produksjon.

Vi må ha en datahighway som alle kan kjøre på

- Vi trenger å dele kunnskap og få ned kostnader, sier Ellingsen. Vi må sørge for interoperabilitet, vi må ha en felles datastandard. Hvordan kan vi bruke data til verdiskaping og konkurransekraft? Vi ser et mindskift hos bedrifter som BP og Equinor på slike områder i dag hvor man tidligere holdt kortene tett til brystet mens man i dag er mye mer opptatt av å nyttiggjøre seg felles data. Samtidig skal man selvsagt ikke dele alt, men beskytte sine forretningshemmeligheter og nøkkelkompetanse, sier Ellingsen. Samtidig er det smart å skape en felles datahighway som alle kan kjøre på. Bankene har gjort dette i mange år. Det er ingen grunn til at ikke shipping og oljeindustrien skal kunne gjøre det samme. Det handler om å bygge tillit og felles kjøreregler.

Det er bruken av data som skaper konkurransekraft

-Hvordan du bruker data er det som virkelig skaper verdier for bedrifter og der konkurransekraften ligger, poengterer Ellingsen. Vi samarbeider med land som Tyskland og Japan. Den blå veksten vil også komme innenfor vindkraft, deepsea mining, aquakultur og geotermisk energi. Digitaliseringen er generisk for alle havteknologier med robotisering, automatisering, og felles standarder.

Må inn i ledernes psyke

- Vi må inn i ledernes psyke, sier Ellingsen. Det starter med topmanagement. Vi må få dem til å tenke annerledes. Mange er fortsatt mistenksomme og tror at de vil komme til å lure hverandre.  Vi trenger næringslivsledere og politikere som forstår at det er smart  med en ny måte og tenke på der felles data og markedsinformasjon skaper best mulige vekstvilkår for alle. Stikkordet er leverandørkjedemanagement.

En av verdens mest avanserte

Den nye mecatronics labben i Grimstad er blant verdens mest avanserte. Med 100 millioner forskningskroner fra nasjonale forskningsprogrammer, den nyeste robotteknologien og 3D printere. I Norge er vi sterke på batteriteknologi og drillingteknolgi. Det kan gi mange spinioffs til andre og videreutvikler teknologien for Norge samtidig som det skaper nye forretningsmuligheter for oss. Labben er en del av EUs digitale hub. Mindre selskaper kan søke EU midler og komme og teste i Norge på en av de mest digitaliserte labbene i Nord Europa. Flere som tenker sammen skaper innovasjon og nye markeder og flere jobber, slutter Ellingsen.

Annonse