Gå til innhold
Annonse

4. Kvartal 2007 - Et krevende kvartal for Aker Yards

Annonse

Aker Yards ASA rapporterer et EBITDA-resultat på -500 millioner kroner for fjerde kvartal 2007. EBITDA-resultatet for 2007 var -16 millioner kroner, ned fra 1 443 millioner kroner i 2006. Inntjening per aksje var -2,81 kroner for kvartalet, og 0,95 for året 2007. Hurtig vekst i et svært opphetet marked har, som tidligere kommunisert, resultert i operasjonelle utfordringer i kvartalet, og hatt påvirket resultatene for 2007 negativt. Tapsavsetninger er gjort for flere prosjekter. Aktiviteten innen ferger vil gradvis bli redusert til et mer normalisert nivå mot slutten av 2008. Guidingen er opprettholdt på et EBITDA-marginnivå for 2008 på om lag fire prosent.

Ordreinngangen i fjerde kvartal 2007 var på 5 449 millioner kroner, hvilket resulterte i en ordrereserve på 78 960 millioner kroner ved utgangen av kvartalet. Ordrereserven per 31. desember 2007 bestod av totalt 140 skip.
Aker Yards hadde driftsinntekter på 9 683 millioner kroner i fjerde kvartal 2007, en økning på 23,9 prosent sammenlignet med fjerde kvartal 2006 da det tilsvarende tallet var 7 815 millioner kroner. Aker Yards oppnådde et EBITDA-resultat på -500 millioner kroner i fjerde kvartal 2007, tilsvarende tall for 2006 var 401 millioner kroner. EBITDA-marginen for fjerde kvartal 2007 var på -5,2 prosent. En tapsavsetning på om lag 600 millioner kroner ble tatt i forbindelse med virksomheten i Finland i fjerde kvartal. Videre ble det gjort en tapsavsetning knyttet til virksomheten i Florø på 150 millioner kroner i kvartalet.
Fortjeneste per aksje var -2,81 kroner for kvartalet, sammenlignet med 4,35 kroner i tilsvarende kvartal i fjor.
Aktivitetsnivået i hele skipsbyggingsindustrien er fortsatt meget høyt. Tilgang til kvalifisert personale er et viktig fokusområde i alle landene der Aker Yards opererer. Virksomheten i Finland preget av høyt press på underleverandørene. En strukket leverandørindustri medfører forsinkelser, og en rekke leveranser fra leverandører har fremdeles kvalitet som ikke er tilfredsstillende. Disse utfordringene har blitt adressert gjennom forbedringstiltak, som gradvis får effekt. Aktiviteten innen fergevirksomheten vil gradvis bli redusert til et mer normalisert nivå.
I oktober 2007 kjøpte STX Group i Korea 39,2 prosent av aksjene i Aker Yards. EUs konkurransemyndigheter vurderer for øyeblikket dette kjøpet. Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for året 2007.
Per Sævik kjøpte før helgen en betydelig bit av Aker Yards. Han eier nå 5,16 prosent av verftsgruppen. Det spekuleres i om dette er noe mer enn en finansiell investering. Per Sævik eier som kjent Havyard Group, som også bygger offshoreskip.

Det som fra Sæviks side blir sagt å være en finansiell investering, kan fort få industriell karakter. Aker Yards’ forretningsområde “Offshore and specialized vessels” omfatter de fem norske verftene Langsten, Brattvaag, Søviknes, Aukra og Brevik, samt to skrogverft i Romania, et verft i Brasil og et nytt verft i Vietnam. Planer om å skille disse verftene ut fra Aker Yards i et eget selskap og så børsnotere det, er foreløpig lagt på is, på grunn av uroen i finansansmarkedene. Det har også vært snakk om å selge hele forretningsområdet. Samtidig har Havyard Group tilkjennegitt planer om å ekspandere internasjonalt og særlig sett på muligheter for å kjøpe et verft i Kina. Så Sævik inntreden på eiersiden i Aker Yards kan være starten på en mulig sammenslåing av de to verftsgruppene.

Annonse