Gå til innhold
Annonse
Annonse

Norsk Fisketransport erklærte opsjonen overfor Havyard for nok en brønnbåt av samme type som Namsos som nettopp er overlevert (Havyard 587 design). Prisen er vel NOK 300 mill., og levering skal finne sted i april 2017. Rederiet har sikret seg en ny opsjon som hvis erklært, skal leveres i 2018.

Like før jul sikret Kleven seg en kontrakt for en hekktråler fra et fransk fiskeriselskap for bygging ved Myklebust Verft med levering høsten 2017. Nybygget blir bygget etter NVC 374 WP-design fra Rolls-Royce.

Utsettelse av levering. Rem Offshores OCV nybygg som ble kontrahert ved Vard Group i juni 2014, skal nå ikke leveres før 1. kvartal 2018. Opprinnelig leveringsdato var 1. kv. 2016, og prisen ble i sin tid oppgitt til ca. NOK 800 mill.

Havyard og kontrahentene av to offshore fartøyer er blitt enige om leveringsutsettelse for to skip. Det gjelder et nybygg for Marine Platforms som nå skal leveres i 2018, og en PSV for Fafnir Offshore som også nå kommer i 2018.

Rem Offshore selger Rem Forza (MT 6022 design b. 10/2008– 107,6 m - Multi-purpose Subsea Vessel ) til Maersk Supply Service. Salget gir en bokført gevinst på ca. NOK 200 mill. etter nedbetaling av gjeld. Prisen for skipet i sin tid var ca. nok 400 mill.

Deep Sea Supplys flåte av anchorhandlere tjente brutto $12.500 per skip per dag i desember og PSV flåten $10.800. I samme måned året før var tallene $20.100 hhv. $16.700.

Billig bunkers. Prisen for kvalitet 380 CST var ved slutten 2015 $134 per tonn i Rotterdam og $168 i Singapore. Gjennomsnittet i 2015 for Rotterdam var $265, og i 2014 $533. For diesel olje var prisen i Rotterdam $293 per tonn ende 2015, $481 for hele 2015 og $818 for 2014.

Eksporten av fersk oppdrettslaks i uke-53 var 9.593 (10.494 tonn uken før) til pris kr. 55,06 (53,26) per kg. Prisen i samme uke (52) i fjor var 47,20.

Ifølge IEA økte den globale olje etterspørselen med ca. 1,8 mill. fat/dag i 2015 – mot 0,9 mfd i 2014, noe som medvirket til det sterke tankmarkedet (muligens høyest siden 2008).

Normalt skulle dagens konflikt mellom OPEC medlemmer som Saudi Arabia og Iran føre til kraftig stigning i oljeprisen. Ikke denne gangen. Etter noen dager med økning snudde pilen nedover. Sannsynligvis er det overskuddet av olje og det at olje er tilgjengelig fra flere kilder som er årsaken. I tillegg er lagerbeholdningene rikelige. Denne uken var prisen under $35 per fat for første gang på 12 år.

Etter at den amerikanske regjeringen fjernet restriksjoner på råolje eksport, ble de to første lastene sluttet sist uke, - begge til Europa. Det er fortsatt uklart om hva virkningen vil bli både når det gjelder USAs eksport og import av råolje. Importen estimeres å ha falt med 7% i 2015.

Saudi Arabia vurderer børsnotering av statseide Saudi Aramco, verdens største oljeprodusent, i det som kan bli selskapet med høyest børsverdi. Dette kommer i så fall på et tidspunkt da landet strever med å holde det stadig voksende underskuddet under kontroll. Selskapets omsetning kan ha falt med 34,5% i 2015, ifølge International Monetary Fund. Saudi Arabia sitter med ca. 16% av verdens beviselige oljereserver, 11 ganger mer enn Exxons.

Litt oljeprishistorie:

Tidlig på 1970-tallet var prisen på olje $11 per fat målt i dagens us dollars. Den iranske revolusjonen i 1979 førte prisen helt opp i $109 per fat. Så byttet ‘alle’ til kull. Saudi Arabia kuttet produksjonen fra 10 mfd til 3,6 mfd i 1985 for å holde prisen over $60, men mistet så tålmodigheten i 1986 og åpnet kranene. Prisen ble halvert. Etter 1993 krisen økte den til $58 per fat.I 2000 kostet olje $40 per fat og nådde $109 innen 2008. Etter et fall i 2009 steg igjen prisen til ca. $115 sommeren 2014 før nedgangen startet, og prisen er nå ca. $33-34 per fat.

LPG – VLGC. 2015 var et fantastisk år, og et meglerfirma opplyser at gjennomsnittet for spot markedet for et 82.000 cbm skip kom ut på nesten $90.000 per dag, eller 15% høyere enn 2014 – som også var et meget godt år for denne skipstypen.

Containerskip markedet var svært skuffende da året ebbet ut med videre nedgang fra måneden før. Ett års raten for Panamax skip 4400 teu ligger på $6.000 per dag – mot $10.150 for ett år siden, 2750 teu størrelsen falt til $6.500 per dag, ned med 19% fra samme dato året før, mens 1700 teu størrelsen med gear var på $7.000 per dag, bare så vidt lavere enn for ett år siden (7.250). Containerflåten uten arbeid p.t. oppgis å tilsvare 7% av flåten, mot kun 1% ved slutten av 2014.

El Nino påvirker som kjent været over hele kloden – ikke bare i Stillehavet der den har sitt utspring. Ifølge Australia’s Bureau of Meteorology kan toppen for 2015/16 nå være nådd, og situasjonen returnerer til nøytral i løpet av andre kvartal. Så er det mulig at ikke like kjente La Nina overtar fra andre halvår 2016. La Nina kjøler ned equatorial Pacific Ocean, en utvikling som ofte kan se ut som det motsatte av El Nino. Dagens El Nino rangeres som en av de sterkeste siden 1950, og oppvarmingen av Stillehavet rundt ekvator forandrer været over hele verden, med tørke til deler av Asia mens sørlige USA kan få mer regn. Den virker inn på avlinger der palmolje og sukker har svært godt år. Begge disse fenomenene når vanligvis toppen vinterstid på den nordlige halvkule, ifølge NOAA.

zachs@skipsrevyen.no

(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

Annonse