Fornøyd med «Arctic Pearl» sitt første driftsår

Nå vil selskapet prioritere å få ned kostnadene. 

Publisert

Skjelltrålerrederiet Ava Ocean gikk ut av 2023 med et underskudd på 30 millioner kroner etter skatt i 2023. 

Dette var den nyskapende skjelltråleren «Arctic Pearl» sitt første driftsår, og selskapet står oppført med salgsinntekter på 90 millioner kroner og annen driftsinntekt på 17,2 millioner. Driftsinntektene består av diverse tilskudd og støtte. 

– Vi fisket for i underkant av 100 millioner kroner det første driftsåret, på det som i realiteten ble et halvt år i aktivt fiske. Vi er med det meget fornøyd med fangsten og kapasiteten til det nye fangstkonseptet, uttaler daglig leder, Øystein Tvedt, til Sunnmørsposten.

Tvedt forteller at regnskapene viser at selskapet pådro seg store oppstartskostnader, noe man må regne med når man driver nybrottsarbeid i Barentshavet. 

– I 2024 vil vi prioritere å få ned de kostnadene, sier han til lokalavisen.