- Våre tall uten videre tiltak vil ende opp med 70 - 80 fartøy med batteri om bord innen 2022, men det er totalt 200 ferger i normal operasjon, sier Edvard Thomstad Sandvik i Statens vegvesen. Illustrasjon: Havyard

- Det er offensivt, men vi er godt i gang

Avdelingsdirektør for ferjeteamet i Statens vegvesen, Edvard Thonstad Sandvik, mener det er offensivt av politikerne å ville ha elektrifisert hele fergesektoren innen 2025.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Innen 2025 er det en målsetting for regjeringen at alle bilferger skal gå på strøm.

– Det er en målsetting å elektrifisere hele fergesektoren innen 2025, sier statssekretær Atle Hamar (V) i Klima- og miljødepartementet til NRK.

Sandvik sier til Skipsrevyen at selv om målsettingen er offensiv er skips-Norge allerede godt i gang med en stor grad av elektrifisering.
- Våre tall uten videre tiltak vil ende opp med 70 - 80 fartøy med batteri om bord innen 2022, men det er totalt 200 ferger i normal operasjon, sier Sandvik.

Veiviser

Han mener det offensivt fra politiske myndigheter å ønske å elektrifisere og få batteri på de siste 130 fergene innen den tidsfristen.  

- Jeg ser hva offensive politikere har skapt på fergesida frem til i dag. Mandag for en uke siden åpnet batterifabrikken til Siemens i Trondheim, og i løpet  av neste halvår åpner Corvus batterifabrikk i Bergen, sier han.

Edvard Thonstad Sandvik. Foto: Knut Opeide

I budsjett for 2015 vedtok Stortinget at alle nye anbud på fergesamband skal ha krav til 0-utslipp / lavutslipp der det er teknisk mulig. Sandvik påpeker at dette vedtaket ble gjort før var batterifergen «Ampere» hadde fraktet en eneste bil over fjorden.
- Det viste leverandørindustrien hvilken vei fergedriften skulle gå. Dermed ble det lagt inn betydelige midler i FoU og investeringer i maritim industri og som vi og ser med etablering av batterifabrikker i Norge. Jeg applauderer at politisk nivå er så ambisiøs i det videre arbeidet, sier han.

Han avslutter med å si at den nye ambisjonen er såpass ny at vegvesenet  ikke har en plan for hvordan de skal oppnå det hårete målet, men at de heller ikke har  fått en slik føring.

- Det å ha politikere som tør å vise lederskap er positivt for maritim næring. Å bruke mulighetene som ligger i offentlig innkjøp av fergetjenester for å utvikle norsk maritim næring, mener jeg er lurt, sier han.

Kan dette la seg gjøre?

- Jeg vet ikke hva som er tenkt. Det eksistere fergesamband som ikke er mulig å elektrifisere, men hvis hydrogen-elektrisk er en del av det, så er det mulig å elektrifisere samtlige samband i Norge. Vi får se hvor politikken ender, så blir vår oppgave å se om det lar seg løse. Det kan bli krevende å innforhandle elektrifisering i løpende kontrakter, så vi må se på hvor stort handlingsrom Staten og fylkene har på henholdsvis riks og fylkevegferjesambandene innen 2025.