Storinvestering i norsk ammoniakk-startup

Yara Growth Ventures og Navigator Holdings Ltd. går inn med over 60 millioner kroner i norske Azane Fuel Solutions AS.

I en pressemelding går det fram at Yara Growth Ventures AS, investeringsselskapet til Yara International AS, og Navigator Holdings Ltd. har sikret seg eierandeler på 14,5 prosent hver i det norske oppstartsselskapet Azane Fuel Solutions AS til over 60 millioner kroner. Investeringen skal finansiere utbyggingen av de første bunkringsenhetene for ammoniakk.

Azane, som er eid av de norske selskapene ECONNECT Energy AS og Amon Maritime AS, ble startet i 2021. Selskapet skal levere teknologi og tjenester for bruk av ammoniakk som drivstoff, som en del av omstillingen til grønn skipsfart. 

Azane ønsker å bygge verdens første bunkringsnettverk for ammoniakk, og Yara Clean Ammonia er en av de kommersielle partnerne som har forhåndsbestilt. 

Investeringen fra Yara og Navigator vil sette Azane i stand til å starte byggingen av den første enheten for ammoniakk-fylling i Norge og være viktig for utviklingen av selskapet. Azane jobber allerede med å utvide bunkringsvirksomheten sin til andre land, samtidig som de sikter på å utvide teknologi- og tjenestetilbudet sitt innenfor håndtering av ammoniakk som drivstoff. 

Yara oppgir at målet er å «kickstarte» overgangen til nullutslippsdrivstoff i maritim transport.

Partene forventer at de kan starte drift av bunkringsanlegg i Skandinavia i 2025. På sikt anslår de at det potensielle markedet for ammoniakk-drevne skip tilsvarer hele «deep sea»-segmentet innenfor internasjonal skipsfart, der om lag 100.000 skip forventes gradvis å gå over til karbonfritt drivstoff. I dag utgjør skipsfarten om lag tre prosent av de globale klimagassutslippene.

- I dag finnes det ikke bunkringsanlegg for ammoniakk som drivstoff. Med denne investeringen forventer vi at det blir en realitet i løpet av et år, og det hele starter i Skandinavia. Vi tror dette blir en milepæl i arbeidet med å redusere utslipp fra global skipsfart. Ved å sette Azane i stand til å komme først i gang med denne infrastrukturen, fyller vi igjen et kritisk hull i verdikjeden for bruk av ren ammoniakk som drivstoff, sier Stian Nygaard, investeringsdirektør I Yara Growth Ventures som også blir en del av Azanes styre for å bidra til å bygge selskapet videre. 

Mads Peter Zacho, administrerende direktør i Navigator, er fornøyd med investeringen. 

- Grønn ammoniakk er avgjørende for å lykkes med grønn skipsfart i fremtiden, og Azane jobber for å tette et synlig og viktig gap i verdikjeden. Den globale etterspørselen etter ammoniakk er ventet å tredoble innen 2050, der drivstoff til skipsfart utgjør en stor del.

- Krav og reguleringer om overgang til grønt drivstoff i skipsfarten blir stadig strengere. Med det bakteppet er jeg svært fornøyd med at Navigator ikke bare reduserer eget avtrykk, men også investerer i nye prosjekter som vi tror kan både støtte og fremskynde omstillingen i hele industrien. Vi gleder oss til å styrke samarbeidet vårt med både Yara og Azane med dette samarbeidet, sier Zacho. 

André Risholm er styreleder i Azane, og sier i en kommentar: 

- Det kommer til å styrke selskapet vårt enormt å samarbeide med to av verdens ledende aktører innen ammoniakk. Den ene fra industrisiden og den andre fra shippingsiden. Begge kommer inn som strategiske investorer for å bygge selskapet videre. De nye midlene kommer til å fremskynde vekstambisjonene våre både i Skandinavia og globalt. Som en «first mover» blir Azanes bunkringsløsninger med på å muliggjøre overgangen til karbonfritt drivstoff for shipping-aktører verden over, ved å vise frem de første kommersielle, fullskala bunkringsprosjektene i full drift.