Ammoniakk er interessant som skipsdrivstoff fordi det er lett å komprimere og lagre som væske, og dermed et egnet medium for bunkring om bord på skip. Videre har den maritime næringen allerede lang erfaring med ammoniakk som last og kuldemedium.

HAV Design valgt til å utvikle ammoniakkdrevet brønnbåt

Brønnbåtselskapet North Salmon Service har valgt HAV Design som samarbeidspartner for å utvikle en ammoniakkdrevet brønnbåt.

North Salmon Service og HAV Design har sammen søkt og blitt tildelt økonomisk støtte fra Enova til å gjennomføre et seks måneder langt forprosjekt for å utvikle brønnbåten.

– Som brønnbåtoperatør har vi et sterkt ønske om å bidra til å begrense vårt klima- og miljøavtrykk knyttet til produksjon av laks. Derfor ønsker vi å vurdere muligheten for å utvikle en brønnbåt som gjennom bruk av ammoniakk som skipsdrivstoff kan ha nullutslippspotensial, uttaler Arnt Erling Paulsen, administrerende direktør i brønnbåtrederiet North Salmon Service i en pressemelding. 

Maksimal utnyttelse av grønt drivstoff

Fartøyet vil være utstyrt med en dual-fuel motor som kan seile med ammoniakk som drivstoff. Intensjonen er også at fartøyet skal utstyres med det mest avanserte utstyret som er tilgjengelig for å redusere drivstofforbruk og CO2-utslipp.

– Vi skal sammen med North Salmon Service utvikle et brønnbåtkonsept som seiler så effektivt som mulig, med tilhørende reduksjoner i utslipp og driftskostnader, sier Jan Magne Goksøyr, salgsdirektør i HAV Design.

HAV Design skal designe fartøyet og optimere det teknologisk for å utføre brønnbåtoperasjoner og samtidig sikre maksimal utnyttelse av grønt drivstoff. For å få til dette vil North Salmon Service og HAV Design bidra med sin respektive spesialistkompetanse innen driftsprofiler for skip og operasjonell kunnskap for brønnbåter.

North Salmon Service og HAV Design vil sammen identifisere teknologier og underleverandører som kan bidra til det langsiktige målet om å bygge en ammoniakkdrevet brønnbåt. HAV Designs søsterselskap HAV Hydrogen kan være en potensiell samarbeidspartner for forprosjektet.

Ammoniakk - interessant drivstoff 

Ammoniakk er interessant som skipsdrivstoff fordi det er lett å komprimere og lagre som væske, og dermed et egnet medium for bunkring om bord på skip. Videre har den maritime næringen allerede lang erfaring med ammoniakk som last og kuldemedium. En annen fordel er at mange havner verden over allerede er utstyrt for handel med ammoniakk, noe som reduserer behovet for infrastrukturinvesteringer.

– Vi ser frem til å samarbeide med North Salmon Service for å realisere deres spennende brønnbåtplaner og legge til rette for nullutslippsfart i oppdrettsnæringen, legger Jan Magne Goksøyr til.

North Salmon Service, som eies av PH Invest Herøy, Nova Sea og Salten Aqua, driver i dag to brønnbåter for Nova Sea, Salten Aqua og andre tilknyttede kunder. North Salmon Service sine kunder har bærekraftig matproduksjon som en av sine kjerneverdier og de tar en proaktiv tilnærming for å begrense sitt miljøavtrykk.