– Alma Clean Power har nådd viktig milepæl i utviklingen av
et maritimt Solid Oxide Fuel Cell-system (SOFC).

Alma Clean Power har nådd en viktig milepæl: – Glade for at vårt design har blitt godkjent

Utviklingen av et maritimt Solid Oxide Fuel Cell-system (SOFC) er nå godkjent av DNV.

Selskapets design av et 1 MW SOFC-system som skal gå på ammoniakk har mottatt prinsippgodkjennelse (Approval in Principle) fra DNV.

SOFC-systemet har blitt vurdert i henhold til DNV sine klasseregler og IMO sine retningslinjer for brenselscelleinstallasjoner. Prinsippgodkjennelsen gjelder en container basert modul med integrerte sikkerhetssystemer som skal gå på ammoniakk.

Bernt Skeie CEO Alma Clean Pow.er

– Vi er veldig glade for at vårt design har blitt godkjent i henhold til den høyeste standarden i den maritime bransjen. Det gode samarbeidet vi har hatt med DNV, som er et ledende klasseselskap innenfor brenselscellesystemer og nye drivstoff, har vært avgjørende for å komme dit vi er i dag. Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid når vi nå går videre til de neste fasene i prosjektet, sier Bernt Skeie, CEO i Alma Clean Power i en pressemelding.

Stort potensial

Brenselsceller har stort potensial til å bidra til å nå målene IMO har satt for å redusere utslipp fra skipsfart, hovedsakelig på grunn av den høye virkningsgraden og muligheten for å kjøre på hydrogenbaserte drivstoff.

I pressemeldingen skriver Alma Clean Power at deres drivstoffleksible SOFC-systemer kan oppnå mer enn 60% virkningsgrad med lave eller ingen utslipp, avhengig av drivstofftype. I motsetning til stempelmotorer, slipper ikke brenselsceller ut uforbrent drivstoff. Det er heller ikke behov for å blande det grønne drivstoffet med karbonbasert drivstoff, noe som fører til økte utslipp.

Erling Johannesen Senior Advisor Alma Clean Power.

– Våre brenselscellesystemer er utviklet for å kjøre på lav- og nullutslippsdrivstoff som ammoniakk, LNG, LPG, hydrogen, metanol, syngas og LOHC (Liquid Organic Hydrogen Carriers). Prinsippgodkjennelsen har derfor gitt oss en viktig verifikasjon av avgjørende sikkerhetsprinsipper for alle drivstofftyper”, sier Erling Johannessen, Senior Advisor i Alma Clean Power.

Første steg

Som en del av det EU-finansierte ShipFC-prosjektet, skal to moduler av det prinsippgodkjente SOFC-systemet ettermonteres i en 2 MW “open-deck”- installasjon på forsyningsskipet «Viking Energy». Skipet eies og driftes av Eidesvik, og er på kontrakt for Equinor.

SOFC-systemet skal integreres med eksisterende dual-fuel-motorer og batteripakke, slik at skipet alltid vil kunne seile på utslippsfri, grønn ammoniakk under dynamisk posisjonering.

Det ammoniakkbaserte brenselscellesystemet for ShipFC-prosjektet skal testes ved Energy House på Stord i Norge før installasjon på «Viking Energy». Dette blir første gang at et ammoniakkbasert brenselscellesystem blir installert i et kommersielt skip.