Arise skal etablere virksomheten i Gulen Industrihamn, Sogn og Fjordane. Havneområdet brukes i dag blant annet som opplagsplass for rigger. Foto: Gustav Erik Blaalid
Arise skal etablere virksomheten i Gulen Industrihamn, Sogn og Fjordane. Havneområdet brukes i dag blant annet som opplagsplass for rigger. Foto: Gustav Erik Blaalid

Vil hugge 75 000 tonn årlig

Selskapet Arise AS har søkt om å få hugge 75 000 tonn marine konstruksjoner årlig. Driften skal være i gang våren 2020.

Publisert
Eivind Wiik ser på på utrangerte rigger og fartøy som en ressurs. Ikke skrap.
Eivind Wiik ser på på utrangerte rigger og fartøy som en ressurs. Ikke skrap.

Daglig leder i Arise AS, Eivind Wiik, sier til Skipsrevyen at virksomheten som skal etableres i Gulen i Sogn og Fjordane vil gi arbeid til 50-60 mann når driften er i gang.

- Vi kaller det ikke skrap, men ressurser, sier Eivind Wiik om råstoffet som skal sysselsette arbeidsstokken. Men før det skjer, skal detaljene planlegges. Forprosjektet skal være klart innen sommeren 2019, og de første oppdragene ventes inn ett år senere.

Langt over levetid

I samlebegrepet marine konstruksjoner ligger det utrangerte borerigger, skip og marine prosessanlegg.

- Mange rigger og skip er langt over levetiden. I tillegg dreier det seg selvsagt også om tilpasning av tonnasje, sier Eivind Wiik, og viser til overkapasiteten som har gjort seg gjeldende i deler av offshorenæringene. På anlegget i Gulen skal det bygges slipp og kaiområder nok til å ta hele konstruksjoner på land, enten det er rigg eller skip.

- Forutsetningen for en virksomhet som dette er at det skal være null-utslipp. Vi skal ta vare på alt av materialer, og dette skal inn i et kretsløp, forklarer Wiik. Han mener utfordringen ligger i å industrialisere hugging og gjenbruk.

Dette er noe som krever høy grad av spesialisering, fastslår han.

Kjøp og salg

I noen grad vil Arise betale for å ta hånd om hugge-oppdrag, og i noen grad vil de bli betalt.

- I tilfeller der det dreier seg om rigger som er komplekse og sammensatte konstruksjoner, er det noe oppdragsgiver betaler oss for. I andre tilfeller der det dreier seg om hugging av et skip, så er det noe vi kan betale for da konstruksjonene er mindre komplekse og stålmengde samlet sett større og mer håndterlig, sier Wiik.

I mellom disse ytterpunktene vil det ifølge Wiik ligge ulike løsninger.

Klynge

Gulen Industrihamn med Wergelandgruppen, PSW Group og flere andre aktører er ifølge Wiik et godt utgangspunkt for Arise sin satsing.

- Vi skal samarbeide med alle aktørene i dette området, poengterer Eivind Wiik. Han har stor tro på at dette kan bli en vinn-vinn situasjon for de som har en tilknytning til dette området.