Stor glede på fiskerimessen. Fra v. Ståle Rasmussen, Rune Gamlem, Gunn Kirsti Hauge, Gerd Frostad Liaset, Hans-Kristian Opsal, Arve Holstad og Åge Sandvik.

Skal bygge slaktebåt - kontrakt offentliggjort på fiskerimessen

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Kleven har inngått kontrakt med DESS Aqua, et joint venture-selskap eid av Marine Harvest og Deep Sea Supply, om bygging av et fartøy for slakting og transport av laks fra oppdrettsanlegg til prosesseringsanlegg.

- Trafikk skaper trafikk, sier vi. - Og søvn er oppskrytt, supplerer konsernsjef Ståle Rasmussen til www.skipsrevyen.no. Det er tydeligvis noe i dynamikken i Kleven-gruppen som gjør at det er akkurat de som plukker kontrakt etter kontrakt. - Vi arbeider iherdig og målrettet, svarer Rasmussen.

Spennvidden i det omfattende byggeprogrammet til Kleven er stort, og da er også kundemassen det. Og akkurat det er noe av det som imponerer oss mest, nemlig at Kleven tydeligvis har evner tilstedeværelse og det å drive (knall-)god oppfølging av et bredt register med kunder.

Fartøyet etter denne siste kontrakten skal leveres som byggenr. 388 fra Myklebust Verft i mars 2018, og er et SALT 425 FHV-design. Etter hva vi erfarer ligger kontraktsverdien i størrelsesorden 200 mill. kroner, før fratrekk av et incitament i størrelsesorden 20 mill. fra Innovasjon Norge. Kontrakten inneholder også opsjon på et fartøy til. Vi antar at opsjonen må erklæres i løpet av året.

- Det er mye spennende utviklingsarbeid som skjer innen oppdrettsnæringen, forteller konsernsjef i Kleven, Ståle Rasmussen, og sier at dette er et marked man ønsker å være en del av.

- Slaktebåt er en ny fartøystype for oss, og vi ser frem til et nært og godt samarbeid med rederi, designselskap og utstyrsleverandørene på dette prosjektet. Fartøyet passer godt inn i vår profil og byggeprogrammet på Myklebust Verft, sier Rasmussen.

Det nye fartøyet er 59,20 m langt og 13,60 m bredt. Det er designet for å behandle og transportere over 400 tonn fisk, og er utrustet med såkalt "stun & bleed"-prosessanlegg med en kapasitet på 100 tonn per time. Fartøyet vil ha mye unik teknologi og designløsninger som ivaretar fiskevelferd, smittesikring, hygiene, miljø og kvalitet på en optimal måte. Fartøyet er også tilrettelagt for å bruke landstrøm under losse- og vaskeoperasjoner.

I tillegg til denne slaktebåten har Myklebust Verft fem fiskefartøy til ulike internasjonale eiere og to brønnbåter til Sølvtrans i ordreboken.

Marine Harvest ASA og Deep Sea Supply AS har etablert J/V-et som skal bygge, eie og drive oppdrettsfartøy - og denne kontraheringen er en av de første investeringene som gjøres som et resultat av dette samarbeidet. Marine Harvest er pioner på verdensbasis med å bruke prosessbåt til avliving og transport av slaktefisk som alternativ til tradisjonell brønnbåt som frakter levende fisk. Det er knyttet store forventninger til dette konseptet som er unikt på flere måter - ikke minst at det vil bidra til å vesentlig effektivisere transport av slaktefisk.

Det er rederiet DESS Aquaculture Shipping AS i Grimstad, som har kontrahert det nyutviklede ‘On-site Harvesting’- fartøyet med design fra Salt Ship Design.