Nærings- og handelsminister Trond Giske. Foto: Berit Roald/Scanpix Statsministerens kontor

Viderefører tiltak for verftsindustrien

Det er fortsatt utfordringer for de maritime næringene. Regjeringen foreslår derfor å videreføre deler av tiltakspakken for verftsindustrien neste år.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

– Verftspakken i vår var viktig for å hjelpe norsk verftsindustri gjennom etterdønningene av den internasjonale finanskrisen. Ordreinngangen har tatt seg opp så langt i år. Det er gledelig for hele den maritime klyngen, men fortsatt er det mange verft som sliter, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Ordreinngangen så langt i år er på 26 skip til en verdi av 11,2 milliarder kroner. På grunn av tilnærmet kontraktstørke i 2008 og 2009 er dagens ordrereserve ved norske verft likevel redusert sammenlignet med i fjor. Fra nyttår står fortsatt 13 verft uten ordrer.

– Verft og maritime leverandørbedrifter er spydspisser for utvikling av norsk kompetanse og teknologi. Vi viderefører deler av verftspakken for å bidra til at Norge opprettholder sin posisjon som internasjonalt ledende maritim- og offshoreleverandør med tusenvis av arbeidsplasser, sier Giske.

Regjeringen foreslår blant annet å videreføre rammene under GIEK (Garanti-Instituttet for Eksportkreditt) med 120 milliarder kroner for Alminnelig garantiordning. Rammen ble økt med 10 milliarder kroner i forbindelse tiltakspakken i mai.

NOx-fondet videreføres for en ny periode. Den treårige perioden for NOx-fondet går ut i 2010 og har i løpet av perioden 2008-2010 gitt bortimot 1,8 milliarder kroner til miljøvennlige tiltak i næringslivet. En videreføring vil bety mye for de maritime bedriftene.

Endringene i reglene for GIEK og Eksportfinans som kom i verftspakken videreføres i 2011:
- Byggelånsgarantiordningen for skipsindustrien ble utvidet til også å omfatte fartøy og innretninger til havs.
- Det ble åpnet for å gi garantier og lån til prosjekter som er i norsk interesse.
- Kravet til norsk andel i prosjekter er redusert fra 50 til 30 prosent for fastrentelån fra 108-ordningen under Eksportfinans.

Videre ble det i tiltakspakken bevilget 25 millioner kroner til selskapet for industrivekst (SIVA) for å opprette inntil fem maritime industriinkubatorer. Bevilgningen fullfinansierer statens del av satsingen som går over fem år. Disse skal bidra til nyetableringer og omstilling.

– Norge vil også fortsatt være pådriver for å få på plass en internasjonal skipsbyggingsavtale, sier Giske.