Daglig leder Hege Solbakken i stiftelsen Maritimt Forum.

Skuffende statsbudsjett for norsk maritim næring

Maritimt Forum mener regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 ikke tar inn over seg utfordringene knyttet til å videreutvikle norsk maritim næring i en knallhard internasjonal konkurranse. Maritim næring gir arbeid til 100 000 mennesker over hele landet, og trenger ordninger som gjør norske sjøfolk konkurransedyktige for å utvikle næringen, sier Hege Solbakken.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Den praktiske kompetansen norske sjøfolk tar med seg til verft, utstyrs- og tjenesteleverandører på land er en nøkkelfaktor for den høye innovasjonstakten i næringen. Den maritime klyngen er avhengig av den erfaringsbaserte kompetansen som norske sjøfolk har. Derfor er god rekruttering og konkurransedyktige ordninger viktig for opprettholdelsen av de 100 000 arbeidsplassene i den maritime klyngen. Norske sjøfolk er ikke lengre konkurransedyktige sammenlignet med sjøfolk fra andre land. Dette er alvorlig når man ser på fremtidsperspektivet til den maritime klyngen og norsk verdiskaping. - At taket ikke heves i 2014 er skuffende, sier daglig leder Hege Solbakken i stiftelsen Maritimt Forum.

Siden 2008 har norske ordninger sammenlignet med europeiske ordninger tapt stadig mer konkurransekraft. Konsekvensen av dette er at norske sjøfolk årlig har tapt konkurransekraft sammenlignet med utenlandske sjøfolk. Maritimt Forum hadde på bakgrunn av lovnader i Stø Kurs 2020 forventet at dette ble fulgt opp i budsjettforslaget for 2014. Nå varsles heving og lovfesting av nettolønnsordningen for framtidige budsjetter, men det følges ikke opp i budsjettforslaget. – Nå ber vi om at dette rettes opp i tilleggsproposisjonen til påtroppende regjering i november, sier Solbakken.

-På plussiden gleder vi oss over økningen av GIEK-rammen med 10 milliarder, over økningen til næringsrettet maritim forskning med 10 millioner kroner, videre utredning av Ocean Space Centre med 15 millioner og 10 millioner mer til klyngesatsningen, som er viktige satsinger for maritim næring avslutter Hege Solbakken.