Illustrasjonsfoto: Fiskerstrand Verft

Regjeringen holder stø kurs i den maritime politikken!

- Vi er glade for at Trond Giskes høye ambisjoner for de maritime næringene har fått gjennomslag i budsjettforslaget med blant annet en videreføring av deler av tiltakspakken for verftsindustrien og en videreføring av dagens refusjonsordninger for sysselsettingen av norske sjøfolk.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Med mer enn 100 000 ansatte og en årlig verdiskaping på mer enn 100 mrd. kroner, er maritim næring Norges største kunnskapsbaserte næring. For oss er forutsigbare og stabile rammevilkår helt avgjørende i den internasjonale konkurransen. Selv om ordretilgangen til norske verft har vært bedre i år enn i de to foregående år, står fortsatt verftsindustrien i en krevende situasjon, sier daglig leder i Maritimt Forum, Sverre Meling jr.

- Den samlede kunnskap og kompetanse i det maritime fellesskapet er grunnlaget for at maritim næring skal kunne levere de mest innovative og miljøvennlige løsningene for fremtiden. Den sterke økningen vi har opplevd de siste tre årene i ungdommens interesse for maritim utdanning, lover godt for fremtiden. Internasjonalt konkurransedyktige vilkår for våre norske sjøfolk er derfor helt nødvendig for å opprettholde kompetansen i de maritime næringer, sier Sverre Meling jr.