Bilde -og videoillustrasjoner: skipstunnel.no

Kvalitetssikra utgreiing om Stad skipstunnel

Holte Consulting AS og Pöyry AS har på oppdrag frå Fiskeri- og kystdepartementet og Finansdepartementet gjennomført ei ekstern kvalitetssikring (KS1) av Kystverket si utgreiing om Stad skipstunnel. Rapporten vart i dag overlevert til fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Bakgrunnen for utgreiinga er dei spesielle seglingsforholda rundt Stad.

Det er utgreidd to tunnelalternativ, i tillegg til et såkalla nullalternativ. Det minste tunnelalternativet er dimensjonert for at kystgåande godsfartøy og fiskefartøy skal ha høve til å nytte skipstunnelen. Det største tunnelalternativet er dimensjonert for at hurtigruta og andre fartøy med tilsvarande storleik kan segle gjennom tunnelen.

- Eg vil no setje meg grundig inn i denne rapporten, og regjeringa vil på eigna måte komme tilbake til Stortinget med forslag til vidare handtering av saka, seier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Les kvalitetssikringsrapporten her