Illustrasjonsfoto: Gro Kibsgaard-Petersen/Kystverket

Fra trailer til sjøvegen

Norge trenger å få mer last over fra trailere til sjøvegen som ligger der ferdig salta og brøyta.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Ferjefri E39 er et særdeles viktig prosjekt for norsk næringsliv. Vi trenger bedre infrastruktur for å opprettholde vår konkurransekraft. Det visjonære prosjektet ferjefri E-39 gir mulighet for tettere og mer effektiv samhandling mellom folk og bedrifter langs kysten.

- Det er positivt at Regjeringen vil realisere en ny, sikrere og ferjefri E39 langs kysten. Ferjefri E39 vil koste, men investeringen i ferjefri E39 er ikke høyere enn den årlige verdiskapingen i maritim næring på 150 milliarder. Hele 70 % av denne verdiskapingen skjer fra Kristiansand til Kristiansund, sier Hege Solbakken, daglig leder i Maritimt Forum.

- Kysten og næringslivet langs kysten har stått samla bak målet om ferjefri E-39, og det har gitt resultat. Nå må vi bare smøre oss med tålmodighet til visjonen blir virkelighet, uttaler Solbakken.

Næringslivet trenger effektive transporttjenester. Å flytte mer av varestrømmen over på sjø er en del av svaret, men det krever politisk vilje. Det er derfor klokt at regjeringen satser på havneutvikling og vil stimulere norske havner til tettere samarbeid og arbeidsdeling. Investeringer i sjøveien vil spare veislitasje, redusere køer og utslipp.

- Norge trenger å få mer last over fra trailere til sjøvegen som ligger der ferdig salta og brøyta. Satsing på nærskipsfart er mye av svaret på økt transportbehov og behovet for en ansvarlig klimapolitikk. Ett enkelt containerskip vil for eksempel kunne erstatte 150 trailere på vegene, forteller Solbakken.

- Vi er glade for at det legges inn inntil 3 milliarder kroner i planperioden til satsing på utvalgte havner og farleder. Dette er et skritt i riktig retning, men langt fra nok. Vi savner flere konkrete tiltak som vi tidligere har spilt inn til myndighetene. Vi forventer derfor at flere av disse blir en del av selve nærskipsfartsstrategien når den blir fremlagt i sin helhet til høsten.

- Maritimt Forum foreslår at regjeringen foretar en helhetlig gjennomgang av regelverk, gebyr- og avgiftspolitikken både på land- og sjøsiden, slik at virkemidlene tilpasses målsettingene. Utbygging og drift av havner og tilhørende landbasert infrastruktur må tilpasses ut fra en helt annen tilnærming enn i dag. Det er viktig at staten tar en tydelig lederrolle i dette arbeidet i årene fremover, sier Solbakken. Hun håper også regjeringen kan se på en ordning med Eco-bonus lik den Italia har for å premiere mer miljøvennlige transportformer.

- Vi forventer å finne igjen mye av dette i høstens nærskipsfartsstrategi, uttaler Solbakken.

Maritimt Forum er også fornøyde med at Stadt skipstunnel ligger inne i neste NTP. Stadt skipstunnel vil få stor betydning for trygghet, næringsliv og miljø. Stadthavet er av de mest værutsatte og farligste havstykker vi har langs kysten. Tunnelen vil kunne gjøre sjøtransporten langt tryggere og mer forutsigbar for folk og næringsliv. Næringslivet langs kysten, ikke minst i maritim og marin næring, vil få nytte av tunnelen.