Verftskonferansen 2016 fyller Scandic Parken i Ålesund. Foto: Andrea Bærland

Verftskonferansen; skimtes lyset?

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Den berømte tunnelen er fortsatt mørk og lang. Men styreleder Odd Tore Finnøy, Maritim Bransjeforening, spurte i sitt åpningsforedrag om næringen er i et paradigmeskifte?

Næringsminister Monica Mæland fulgte opp med å fastslå at fra der vi står i dag, er mulighetsbildet mye større enn skremselsbildet. – Kampen handler om å ta vare på de levedyktige bedriftene vi har, og å legge grunnlaget for nyetableringer, sa hun. – Maritim sektor er viktig for norsk verdiskaping og sysselsetting, poengterte statsråden og understreket at også tidligere har maritim sektor vist stor omstillingsvilje. – Og omstillingsevnen kommer nå til syne, fastslo hun.

Odd Tore Finnøy var på sin side opptatt av at vi må spille på lag med havet, for å få mer ut av havet. – Som høykostland må vi også være i forkant av den digitalisering vi nå ser komme for full fart, sa han og poengterte at temaet er noe langt mer enn automatisering og robotisering.

Markedsbetraktninger

Lidenskapelig fremført av analytikerne Nicolai Hansteen og Marthe Lamp Sandvik fra Lorentzen & Stemoco ble forsamlingen presentert for en verdensøkonomi som går svært sakte; veksten bikker så vidt 3 prosent, men IMF venter noe bedring i 2017. Aktivitetene i USA og økonomiene i Asia tilsier en vekst opp mot 3,4, tror man.

Shippingbransjen vokser noe under 3 prosent, ned fra 3,4 i fjor. Containers er i krise og tørrlast sliter, mens tank er ganske intakt – men 2017 blir nok tøffere for tank-segmentet. Gass/LNG som har vært eksepsjonelt bra, kommer også nedover. Lav utnyttelsesgrad presser ratene og rederne kutter der de kan – f.eks. en bulkcarrier går nå 11.5 kn mot normalt 13 kn.

Finansieringssituasjonen er kritisk nå, bankene holder fortsatt igjen. Den internasjonale ordreboken er nedadgående, og lav historisk sett. Man antar at mange asiatiske verft gir priser lavere enn kostnadsnivået, og at det er til dels betydelig subsidiering internasjonalt.

Oljeprisens fremtid

Nicolai Hansteen, Lorentzen & Stemoco. Foto: Andrea Bærland

Forecast´en på oljeprisen er usikker, men kortversjonen er at man venter noe oppgang. Tilbudssiden er sakket ned samtidig som etterspørselen egentlig er grei. – Når produksjonen stabiliseres, tror vi på en moderat oppgang, sa Hansteen. Hovedproblemet er altså overproduksjon.

Spørsmålet er om en OPEC-enighet vil være nok til å balansere markedet. L&S tror at nye kutt vil falle mye på Gulf-statene, og at kutt der vil ha en støttende effekt men neppe nok til å balansere markedet.

At etterspørselsbildet er positivt, illustreres av utviklingen i Kina og India hvor etterspørselen øker. Det menes også at USA vil øke sin import ettersom egenproduksjonen er på nedadgående.

Marthe Lamp Sandvik, Lorentzen & Stemoco. Foto: Andrea Bærland

- Vi ser også en viss økning i lete- og produksjonsbudsjettene for 2017, sa L&S duoen, - ca. 5 prosent i forhold til inneværende år. Det er også mye kapital tilgjengelig og den utløses straks markedet stabiliseres noe mer.

Flåteutnyttelse

Utnyttelsesgraden i Jackup-markedet er beskjedne 60 prosent, og selv innen 6. generasjon floaters diskuteres scrapping – og da kan Nordsjøen/Barentshavet bli interessant også for drilling. For PSVer det vanskelig å se noen tilstramming og stabilisering. - Men det begynner å flate ut, mente Hansteen og tegnet samme bilde for AHTS (40 prosent utnyttelsesgrad på verdensbasis). Og i løpet av neste år vil vi se emningen for fremtiden.

Andre foredragsholdere var tydelig på at innen fiskeriene og andre deler av havbruk, var det helt uaktuelt å bygge om offshore-tonnasje til egne formål. – Vi trenger nye skip og vi etterlyser samme gode finansieringsordninger som offshore-rederiene har, ble det fastslått fra redere som ønsker å bygge sine nye fiskebåter i Norge.

Verftsindustrien her hjemme: Omstilling fra offshore og andre skipstyper kommer inn i ordrebøkene. Kritikerne setter riktignok spørsmålstegn ved begrepet «omstilling»; båt er båt. I alle fall er meldingen fra Verftskonferansen 2016 at lyset – snart – kan skimtes i enden av tunnelen.