MT 6015 design

Nybygg lokalt og globalt – i 3. kvartal 2014

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Nybygg lokalt og globalt

– i 3. kvartal 2014

Kontraheringsmarkedet sviktet i 3. kvartal. Det gjelder både for Norge og utlandet – med unntak av Kina.

Utviklingen i 3. kvartal her hjemme står i kontrast til første halvår (“Skipsbygningskontrakter – oppgang i første halvår” – SR nr. 4/2014) som viste oppgang fra samme periode året før. I denne perioden har vi imidlertid kun registrert én ordre av noenlunde størrelse (man kan alltid håpe at det var flere som ikke vi fikk registrert i solsteiken i sommer), og den var det malaysiske IES Pioneer Ltd som stod for. Det gjaldt et MT 6015 design for et multipurpose fartøy for bygging ved Kleven. Det betyr altså at norske rederier har forholdt seg passive på markedet for nybygg.

Totalverdien av nye kontrakter per 30.09.2014 er derfor ikke høyere enn ca. NOK 11/12 milliarder – mot ca. NOK 17 henholdsvis ca. NOK 23 milliarder for hele 2013 henholdsvis 2012.

De norske rederiene har heller ikke vært særlig aktive overfor utlandet for offshore industriens vedkommende i disse tre månedene. Imidlertid ble en ordre for en hekktråler plassert i Spania ved Freire Shipyard av Prestfjord Havfiske.

Internasjonalt

Det har vært nedgang i nybygningsaktiviteten i årets første ni måneder. Det er blitt bestilt 101 tankskip (mot 173 for hele 2013) og 125 kjemikalie-/product tankskip (343). Selv det aktive LPG markedet når muligens ikke opp mot fjoråret – hittil i år 93 (mot 123 for hele 2013).

Bulk carrier og containerskip markedene har samme utviklingen med 564 nye kontrakter per slutten av september (1200 i 2013) henholdsvis 112 (259).

Også Offshore sektoren har problemer med å følge opp 2013 med 204 nye bestillinger per 30.9 (mot 465 i hele 2013).

LNG sektoren kan med 35 ordrer fortsatt komme opp på 2013-nivået da 46 enheter ble kontrahert.

(Tallene er hentet fra Clarkson Research Services)

Selv om aktiviteten internasjonalt ikke akkurat har vært den største i 3. kvartal, har det blitt kontrahert en god del skip innen de forskjellige segmentene. Ett eksempel kom i slutten av september – her ser man igjen hvordan Kina stormer frem – og gjaldt “en bloc” kontrahering for bulk carriers med Kina på begge sider av bordet.

Kontrahent er Prosperity Investment som plasserte ordrer for 4 x 208.000 dwt bulk carriers og 6 x 81.000 dwt skip. De største skal bygges ved Shanghai Waigaoqiao og Panamaxene ved Chengxi Shipyard.

Prisene

Prisene har for de fleste segmentene steget siden året startet, men pilen peker nå nedover. Spesielt for Tank og LPG er fortsatt prisene betydelig over nivået fra siste årsskifte, for eksempel må man nå betale $98 millioner for en VLCC med gode spesifikasjoner mot $94 da året begynte. Capesize bulker ligger i pris på ca. $55,5 millioner som er $2 millioner høyere enn per 31.12.2013.

Norske bestillinger

I september bestilte Knutsen NYK to 160.000 dwt shuttle tankers ved Hyundai H.I., og rederiet har sikret seg opsjoner for ytterligere to skip. Skipene skal leveres fra slutten av 2016 og har en langsiktig befraktningsavtale med britiske BG Group for arbeid i brasiliansk farvann. Skipsprisen har vært referert som ca. $125 millioner.

BW Gas bestilte to LNG carriers på 173.400 cbm i Sør-Korea (DSME) til pris per skip $207,1 millioner og med opsjoner for to skip. Leveringene skal finne sted sent i 2017 og tidlig 2018. Skipene skal utstyres med delvis reliquefaction systemer.

Aurora erklærte to opsjoner ved HHI (S. Korea) for LPG skip i 84.000 cbm størrelsen og har dermed seks enheter i ordre. Disse blir levert i 2016.

Ordreboken for denne størelsen er nå kommet opp i 50% flåten – definitivt noe å gruble på for aktørene.

Selv om det ikke er snakk om nybygningskontrakt, er det fristende å nevne Double Hull Tankers dealen som etter måneders forhandlinger ble kunngjort i september. Selger er Samco Shipholding, og handelen til verdi $577 millioner omfatter syv VLCCer og 50% andel i Goodwood Ship Management. Fem av skipene blir sagt å ha ”over the market” rater for lange time charters. Alle skipene er bygget ved Hyundai Samho og er på ca. 318.000 dwt. Gjennomsnittsalderen er ca. 3,5 år. Ifølge våre egne beregninger skulle det tilsi equivalent nybygg pris på ca. $97 millioner, hvilket da også er identisk med pris for nybygg hvis man kontraherer nå med levering frem i tid. Men tallet er noe lavere enn antatt nybygg resalg pris (ca. $104m).

Fra fast til opsjon. Siem Offshore og Remontowa shipyard er blitt enige om at det fjerde av de fire tilleggsnybyggene som ble kontraherte i desember 2013, skal konverteres fra en fast kontrakt til en opsjon som kan utøves av Siem Offshore innen 2014.

Mer aktivitet på Design sektoren

Vi har ved flere anledninger tatt opp spørsmålet om de heftige salgene av norsk design til utlandet kunne føre til tilbakeslag for norsk skipsbygging, – blant annet i de to siste utgavene av Shipbuilding Norway. Sitat fra 2012 utgaven:

One thing is that independent designers are actively working with all the world’s shipyards and/or Owners, so they should, but another matter arises when groups owning both yards and designer companies push their designs globally. No one can be blamed for wondering if this development can be detrimental to building at the home yards, but such considerations are naturally up to the respective companies to make”.

For 2012 kom vi til at ordrer for cirka 75 nybygg som skulle bygges i utlandet, var basert på norske skipsdesign. For 2013 ble tallet noe lavere – 44 kontrakter pluss 20 opsjoner (for oppdragsgiver).

Og noe av den samme tendensen ser vi i 2014. Noen eksempler fra 3. kvartal:

Singapore baserte Ultra Deep Solutions (UDS) har kontrahert et multipurpose diving support construction fartøy ved Shanghai Zhenhua Heavy Industries til pris ca. $200 millioner med opsjon for nok ett nybygg. Marin Teknikk har vært involvert i prosessen. Skipet er basert på Red-class 6027 MT design og får Unique Hydras 18-man twin bell saturation dive system og 400 VLT.

Marin Teknikk hadde da noe uker tidligere vært involvert i Maersk Supply Service kontrakten for fire Multi-functional Subsea Support skip av MT6027 design med Cosco (Dalian) Shipyards Co. Ltd som byggeverft. Skipene skal også arrangeres for legging av kabler og umbilicals, og første skip under kontrakten er planlagt for levering i 4. kvartal 2016.

Havyard Design & Solutions fikk kontrakt for skipsdesign og utstyr til fire ankerhåndteringsfartøy (AHTS) av Havyard 843 typen som skal bygges og opereres av den brasilianske rederi og verftsgruppen Grupo CBO. I den forbindelse kan nevnes at Havyard Group etablerte eget selskap, Havyard South America Ltda, i Rio de Janeiro i 2011.

Ulstein Design & Solutions og Wuchang Shipbuilding Industry Co, Ltd. i Kina inngikk avtale om levering av skipsdesign og utstyr til fire plattformforsyningsskip av designtypen PX121. Skipene er bestilt av Otto Offshore Ltd. i Singapore som skal leveres i 2016. Kontrakten har også en opsjon (for verft/rederi) på fire skip.

Ulstein Design & Solutions innhentet også en kontrakt fra Van Oord for et spesialskip som skal bygged ved Sinopacific Shipbuilding i Kina for levering i 2016. Dette blir et subsea rock installation fartøy og får navnet “Bravenes”. Ulstein skal også levere Fall Pipe Deployment systemet.

Ordren mellom rederi og verft ble inngått 1. september, og dw ble oppgitt til ca. 14.000 tonn.

I parentes bemerket: Nybyggets navn bringer tankene til Jebsen spesialskipene, og ganske riktig; Van Oord har p.t. tre såkalte SRI skip: “Stornes”, “Nordnes” og “Tertnes”. “Nordnes” er ex “Rocknes”, men skipet ble totalt ombygget og registrert på nytt i 2005.

Wärtsilä vant en designkontrakt på et arktisk fartøy som skal bygges ved Tersan i Tyrkia, kontrahert av amerikanske Tidewater Inc. Fartøyet skal drives av Troms Offshore Supply. Rederiet har opsjon for ytterligere tre fartøyer.

Rolls-Royce skal levere design og utstyrspakke til Prestfjord Havfiskes nye hekktråler av NVC 370 design. Byggeverft er spanske Freire Shipyard i Vigo. Fartøyet skal utstyres for både bunn- og flytetrål. Kontraktsverdien for Rolls-Royce er på cirka 70 millioner kroner.

Offshore nybygg – tyngdepunktet forskyves til Asia?

Dette var overskriften på en liten ”vekker” på www.skipsrevyen.no den 13. august.

Hvis man følger utviklingen av nybygg som leveres, har det etter hvert fremkommet en klar trend som viser at offshore service fartøyer utgjør en økende andel av alle nye skip som bygges for tiden, og at svært mange blir bygget i Asia. I Asia er det kinesiske skipsverft som dominerer, men også verft i Singapore, Indonesia, Sør-Korea og India figurerer på listene. Hittil er de fleste av nybyggene PSVer, men antallet av AHTS og OCV typene er stigende.

For Norges vedkommende er det i tillegg konkurranse fra Europa og Amerika (Nord og Sør). Det blir også interessant å se hva Siem Industries’ kjøp av Flensburger Schiffbau-Gesellschaft fører til. Siem-spheren har som kjent vært en viktig kontrahent for norske verft i mange år – vi kan raskt telle opp 27 nybygg i Norge for rederiet de siste åtte årene.

Vi tar også med at Sinopacific har fått sin første ordre fra en kinesisk kunde, og det skal bygges egne design – AHTS SPA85L og PSV SPP35ML design. Ordren er for fem fartøyer som skal bygges ved Zhejiang Shipbuilding Co., Ltd for levering i 2016. Nybyggenes design er utarbeidet av et annet Sinopacific selskap; Shanghai Design Associates. SPA85L dimensjonene er optimisert for forholdene i Sør-Kina havet.

Ambisjonene er utvilsomt til stede.

Prisene

Det er ikke enkelt å sammenligne asiatiske priser med norske – de kan for eksempel være oppgitt netto av utstyr, f.eks. dekksutstyr for AHTS. Nylig ble en kontrakt rapportert for to anchor handlere som skal bygges for et kinesisk rederi ved Shanghai Changhai til pris per fartøy RMB 120 millioner (ca. NOK 126 millioner). Så kan man fundere på hva rederiet får for den prisen.

Nye AHTSer som er blitt levert fra kinesiske verft, har en oppgitt prislapp i det samme området, men sannsynligvis snakker man "epler og pærer" hvis man skal forsøke å foreta sammenligninger.

zachs@skipsrevyen.no