Flott og funksjonelt nybygg: Det nye administrasjonsbygget vil rigge flott, sammenbygd med det eksisterende administrasjonsbygget. ILLUSTRASJON: Prosjektbygg
Flott og funksjonelt nybygg: Det nye administrasjonsbygget vil rigge flott, sammenbygd med det eksisterende administrasjonsbygget. ILLUSTRASJON: Prosjektbygg

Investerer i nytt administrasjonsbygg ved verftet

Styret i Havyard Group har besluttet å bygge nytt administrasjonsbygg ved gruppens skipsverft i Leirvik i Sogn.

Publisert

Administrasjonsbygget skal etter planen stå ferdig etter ferien neste år og vil koste i overkant av 20 millioner.

Stor vekst og videre utvikling

Havyard Groups verft i Leirvik i Sogn ble bygd på midten av 70-tallet. Den gang var det et topp moderne verft som bygde skip fra grunnen, fra skrogbygging til utrustning og ferdigstillelse. Som andre verft i høykostlandet Norge har Havyards verft i Leirvik endret strategi og spesialisert seg på å utruste, teste og ferdigstille skip basert på skrog bygd i lavkostland. Arbeidsintensive jobber blir gjort ute og arbeidet som krever spesialkompetanse blir gjort hjemme.

I tillegg til kostnadsreduksjonen er en annen fordel med denne byggemetodikken at en kan bygge flere skip. Når verftet gjorde alt selv kunne de bygge 1 til 2 skip i året, mens kapasiteten nå er 6 til 8 skip i året, avhengig av skipstype og størrelse.

Skipsverftet i Leirvik har blitt fortløpende modernisert og oppgradert for å holde følge med ny produksjonsstrategi og teknologi. Veksten i antall ansatte i prosjektledelse, teknisk og administrasjon har imidlertid hovedsakelig blitt løst med provisoriske løsninger som kontorbrakerigger og lignende. Dette har ført til at de fysiske avstandene mellom forskjellige avdelinger ved verftet har blitt store, noe som ikke er effektivt for den samhandlingen organisasjonen ved et moderne skipsverft er avhengig av.

For å tilpasse seg den store aktivitetsveksten som har vært og å forberede seg på videre utvikling er det derfor besluttet å bygge et nytt og moderne administrasjonsbygg hvor de funksjonene som naturlig hører sammen kan være samlokalisert. Bygget er også forberedt ytterligere vekst ved at det er mulig å bygge på en etasje til.

Trivsel, kompetanse og samhandling

- Norge er et høykostland og skipene vi leverer er blant de mest avanserte og dyreste i verden. Da må de også være de beste i verden, sier Verftsdirektør Trygve Solaas. – For å levere det beste produktet må vi være flinkest i å styre prosjektene våre, både det som skjer ute og det som skjer på verftet. Vi har lang erfaring og gode systemer for å styre kompliserte prosjekt og vi må ha de beste folkene til å jobbe med prosjektene.

– Vi satser tungt på å ha de best kvalifiserte og mest motiverte medarbeiderne i bransjen. Da må vi også sørge for at de har de beste arbeidsforholdene og forutsetningene for å samhandle effektivt. God prosjektstyring gjennom effektiv samhandling i alle ledd er nøkkelen for å lykkes, som er å levere topp kvalitet til kunden på tid og på budsjett.

- Dette er en gladmelding for de ansatte ved verftet. Nå blir det mye lettere å samarbeide og de fleste vil få nyere og mer moderne arbeidsplasser enn de har i dag. Dette er også et sterkt signal, også i forhold til rekruttering om at Havyard satser på skipsbygging i Norge og at det vil være et satsningsområde også i framtiden. Vi satser på at de ansatte vil trives godt i de nye lokalene avslutter verftsdirektøren fornøyd.