Foto: Sjøfartsdirektoratet

Mangelfull oversikt over Nordmenn i NIS

Etter at Sjøfartsdirektoratet kom med nyheten om at det nå var rekordmange skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) ble det møtt med skuldertrekk fra organisasjonene som organiserer sjøfolkene. En ringerunde Skipsrevyen har gjort, viser at ingen offentlige etater har en fullgod oversikt over hvor mange nordmenn som til en hver tid er på et NIS-skip.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Et NIS-skip uten norsk mannskap er bare et tomt skall, sa leder i Norsk Sjøoffisersforbund Hans Sande til Skipsrevyen den gang.

Også leder i Sjømannsforbundet, Johnny Hansen, var skeptisk og sa i et intervju med NTB at det var mer interessant å vite hvor mange nordmenn som jobber på båter i de to registrene, og om det er noen bevegelse i massen.

Ingen som vet

For å få tak i disse tallene startet vi med en henvendelse til Sjøfartsdirektoratet, som ikke hadde oversikt. De tipset oss om AA-registeret til NAV. De hadde heller ikke oversikten. Det samme gjaldt Rederiforbundet. Til slutt gjorde vi et forsøk hos Statistisk Sentralbyrå, som heller ikke sitter på tallene. 

Skipsrevyen vet derimot at Nærings og Fiskeridepartementet har lagt inn en bestilling hos SSB, for å få vite hvordan det ligger an. I tillegg forteller Rederiforbundet at også de har satt i gang et arbeid for å få rede på antallet i de to registrene.

Med andre ord er det ingen offentlige etater som pr. i dag har et nøyaktig tall på hvor mange norske sjøfolk som jobber på skip i NOR eller NIS-registrene. Vi vet heller ikke om det er blitt flere, eller færre, som følge av at skip flyttes fra NOR til NIS.

Det nærmeste vi kommer

Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund, er den som har de nærmeste tallene.

- Norske myndigheter betalte i femte termin 2017 ut refusjon for 1347 sjøfolk i NIS, forteller Sande til Skipsrevyen.

Han sier det er en oppgang på Deep-sea i NIS-registeret, noe han mener er positivt. Det er også flere flebrukskip som er flagget fra fremmed flagg til NIS.

- Selv skulle vi ønske at de var i NOR-registeret, men med de tidene som er så er det i alle fall med å sikre vital kompetanse på de skipene, sier Sande

Han står fast på at det er meningsløst for norske sjøfolk at det flagges ut fra NOR til NIS.

- Det hjelper verken oss eller Norge som sjøfartsnasjon at skip flagges fra NOR til NIS. Vi blir ikke noen større sjøfartsnasjon om vi flytter skip mellom de to registrene. Det må man ha et bevisst forhold til, sier Sande

Utrolig

Leder i Norsk Sjømannsforbund, Johnny Hansen, sier det er utrolig at myndighetene ikke har et dynamisk register over norske sjøfolk under NIS.

- Vi forsøker også å gjøre et arbeid for å finne ut av det. Hele hensikten med NIS, var jo å bytte ut nordmenn med utenlandsk mannskap. Og når både regjeringen og Sjøfartsdirektoratet nærmest jubler hemningsløst når det blir flere båter i NIS, og påstår at det er dette som skal redde den norske sjømannsstanden. Da blir jeg litt engstelig og tenker «fake news» rett og slett, sier Hansen.

Men hva om det blir flere norske sjøfolk som følge av dette?

- Ingenting vil være bedre enn det. Men vi ser jo konsekvensen av det som faktisk skjer, blant annet offshore. Her blir flere og flere skip flagget over fra NOR, der de har norske lønns og arbeidsvilkår, til NIS der de ikke har det, sier Hanssen.