Rem Fortune, omtalt i Skipsrevyen 3/2013.

Bedret resultatet i elendig marked

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I et offshoremarked preget av dramatisk fall i oljeprisen, storstilte korrupsjonsanklager mot ledelsen i det brasilianske Petrobras og overkontrahering av tonnasje, har det mellomstore offshorerederiet Rem Offshore ASA i Fosnavåg kommet ut med bedre resultater før skatt for hele 2014 enn rederiet gjorde i 2013.

Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter 392,5 millioner kroner i fjerde kvartal 2014 mot 268,8 millioner i samme kvartal 2013. Driftsresultatet før avskrivninger for siste kvartalet i fjor ble 240,3 millioner kroner, mot 136,5. Det gir en driftsmargin på 61,2 prosent, mot 50,8 prosent for fjerde kvartal 2013. Resultatet etter skatt ble i siste kvartal i fjor 25,4 millioner mot 53,4.

For hele året oppnådde rederiet driftsinntekter på 1.412,8 millioner kroner, mot 970,1 i 2013.  Driftsresultatet før avskrivninger ble 862,5 mot 505,6 året før. Resultat etter skatt ble 370,7 mot 189,7.

Styret sier seg svært tilfreds med resultatet for 2014, men vurderer markedsforholdene i 2015 som langt mer krevende enn i 2014. Årsaken ligger i oljeprisfallet.

Spotmarkedet i Nordsjøen var bra i starten av 4. kvartal, men svekket seg mot slutten av året.   Geopolitiske forhold har påvirket leteaktiviteten i nordområdene og utbygging av infrastruktur i Det kaspiske hav i negativ retning.

Rem Offshore ASA er et mellomstort offshorerederi med ti plattformforsyningsskip, ett  offshore konstruksjonsskip og syv konstruksjons/subseaskip, til sammen 18 enheter. I tillegg har rederiet to skip under bygging, etter plattformforsyninngsskip for levering i annet kvartal 2015 og ett offshore konstruksjonsskip for levering første kvartal 2017 – etter avtale om utsatt levering fra Vard fra opprinnelig 1. kvartal 2016.

Styret vurderer selskapets likviditetssituasjon som tilfredsstillende, men tiltak for å redusere kostnader og styrke likviditeten er imidlertid av forsiktighetsgrunner iverksatt for å møte krevende markedsforhold i 2015/16.

Flåten har i 2015 en  kontraktsdekning på ca. 60 prosent som øker til rundt 68 prosent inkludert befrakters opsjoner til å forlenge certepartier.