Næringsminister Monica Mæland (H). Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

En milliard til havforskning

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Regjeringen øremerker i år 1 milliard kroner til havforskning gjennom Forskningsrådets programmer for de blå næringene marin, maritim og olje- og gass.

- Havnæringene har et stort potensial. Med denne satsingen på forskning legger vi til rette for å utvikle nye arbeidsplasser, sier næringsminister Monica Mæland.

Forskningsrådet følger opp regjeringens prioritering av hav og lyser nå ut drøye 250 mill. kroner til havteknologi og kompetanseoverføringer mellom havnæringene. Forskningsrådet har i tillegg nylig lyst ut 50 millioner kroner til omstillingstiltak  rettet mot leverandørindustrien til petroleum og maritim sektor. Satsingen skal rettes mot områder som har særskilte behov for kunnskapsoppbygging og forskningsinnsats. I tillegg kommer det penger til  hav gjennom de generelle ordningene i Forskningsrådet.

- Norge har verdensledende selskaper, vi har ledende forskningsmiljøer og vi har store havområder med rike biologiske ressurser. Norge har de beste forutsetninger for å legge til rette for vekst i havnæringene, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Havkonferanse

Forskningstallene blir presentert på regjeringens havkonferanse i Bergen i dag. Statsministeren åpner møtet sammen med blant annet næringsministeren og fiskeriministeren.

Det er et stort potensial for kompetanse- og teknologioverføring mellom de havbaserte næringene petroleum, fornybar energi, skipsfart, fiskeri og havbruk. Tema for konferansen er de fremtidige mulighetene havet gir for økt verdiskaping. Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet.