Statsråd Mæland ombord på "Siem Daya" ved byggeverftet Vard Brattvaag.

Flere skip under norsk flagg

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fra 1. januar 2016 får skip i norsk internasjonalt skipsregister (NIS) gå mellom norske havner som en del av en europeisk rute.

- Jeg håper endringen bidrar til at skip registreres i NIS fremfor utenlandske registre. Regjeringen legger til rette for at flere skip kan ha norsk flagg. Dette er viktig for at vi også i fremtiden kan ha en stor norsk flåte og for å sikre arbeidsplasser og vår maritime kompetanse, sier næringsminister Monica Mæland i en kommentar.

Fra 1. januar kan NIS-skip drive kystfart mellom norske havner som en del av en europeisk rute. Endringen er en oppfølging av regjeringens maritime strategi, som ble lagt frem i vår.

Norge er en av verdens største sjøfartsnasjoner. Den maritime næringen skaper verdier for om lag 175 milliarder kroner, og gir arbeid til 112 000 mennesker.

Samtidig seiler færre skip med norsk flagg. I maritim strategi åpner regjeringen opp for at flere skip kan være registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS).

Dette er i tråd med Fartsområdeutvalgets rapport. Utvalget foreslo oppmykninger i reglene for NIS-skip i kystfart, offshore konstruksjonsskip og utenriksferger. En viktig forutsetning var at dagens tilskuddsordning for sjøfolk ble utvidet.

- Jeg har hatt en god dialog med partene i utvalget, sier Mæland.

Endringene i tilskuddsordningen må godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Prosessen er godt i gang, og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) følger saken aktivt opp.

Oppmykingen i fartsområde for utenriksferger og konstruksjonsskip på norsk sokkel vil trolig skje innen 1. mars 2016, eller så snart ESA har konkludert.