Foto fra grenda.no

Grønn bølge for fergesektoren

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Tema for lederartikkelen i førstkommende utgave av Skipsrevyen er organiseringen og driftsformen til riks- og fylkesvegfergene. Slik det i dag fungerer klarer ikke rederiene raskt nok å følge med i Det grønne skiftet.

Enova er en del av det offentlige virkemiddelapparatet som skal fremme overgangen til lav- eller nullutslippsferger. Vi mener at hvordan man organiserer driften av fergerederiene har konsekvenser for raskt man klarer å implementere Det grønne skiftet. Les mer i utgave 2/2016.

Over hele landet vurderes det nå hvilke samband som kan passe for nytt og miljøvennlig fergemateriell. Lokalavisen Grenda har en sak relatert til Kvinnherad, den kan du lese her.