Eidesvik på skinner igjen

Publisert Sist oppdatert

De Haugesunds-registrerte Viking-skipene fra Bømlo i Hordaland bidrag igjen til at Eidesvik Offshore er på normalt inntjeningsnivå etter et svakt førstekvartal i år.

Administrerende direktør Jan Fredrik Meling har grunn til å si seg fornøyd med inntjeningen fra driften, men alt er ikke like bra i Bømlo-rederiets regnskap for annet kvartal. Resultatet er sterkt preget av ikke-realiserte valutatap på derivater og lån som resulterte i minus 41,3 millioner kroner.

Rederikonsernets driftsresultat i annet kvartal ble 245,7 millioner kroner, mot 242,9 i samme kvartal året før.

Driftsresultatet før avskrivninger, også kalt EBITDA, ble 124 millioner kroner, mot fjorårets 124,6 millioner.

Totalresultatet ble pga. valutatapene kun 5,8 millioner i annet kvartal i år. I samme periode i fjor landet tilsvarende resultat på 39,7 millioner.

For hele første halvår var driftsinntektene på 466,2 millioner kroner, rundt 10 millioner bedre enn første halvår 2013.

Driftsresultatet i første halvår i år ble imidlertid svakere enn det var for tilsvarende seksmåneders periode i fjor, nemlig 212,6 millioner mot 226,2 millioner to året før.

Ved halvårsskiftet hadde konsernet omløpsmidler på 738,9 millioner, mot 712,6 millioner.

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter beløp seg til 465,8 millioner, mot 473,1 millioner kroner ved utgangen av tilsvarende periode i fjor.,

Rederikonsernet hadde en netto rentebærende gjeld på 2.450,7 millioner kroner. Tilsvarende gjeld ved forrige halvårsskifte var 2.831,3 millioner kroner,

I halvårsberetningen peker administrerende direktør Jan Fredrik Meling at oljeselskapenes høye fokus på kostnadsbesparende prosjekter, samt at prosjekter blir forskjøvet i tid,  ser ut til å ha påvirket alle rederiets markedssegmenter i det korte bildet.

Seismikkmarkedet har vært dårligere enn forventet så langt i 2014, og det ser ut som om det kan ta noe tid før det normaliserer seg.

Også for PSV var det ventet et bedre marked i Nordsjøen i sommer, men det slo ikke til. Man ser nå at noen skip trekker ut av Nordsjøen til andre verdensdeler.  Det er imidlertid fortsatt stor tilgang på nybygg innenfor PSV. Det betyr at det ikke kan forventes en vesentlig bedring.