(Illustrasjonsfoto)
(Illustrasjonsfoto)

Med ordrer for 59 milliarder kroner i sekken

Publisert

DOF-konsernet i Austevoll og Bergen har norgesrekord i ordrereserver. Svimlende 59 milliarder kroner har rederikonsernet i ordrereserver for sine 70 egne seilende  skip og åtte som er under bygging. Det ser konsernsjef Mons Aase seg godt fornøy med i en samtale med Skipsrevyen.

Flåten teller riktignok mer enn 70 offshore serviceskip. Disse er skip som eies av DOF med andeler fra 50 prosent og opptil heleide. I tillegg kommer fire skip der konsernet har under 50 prosent, men som drives og befraktes av DOF. Verdien av flåten er ifølge Aase 46 milliarder kroner. Ingen rederier i Bergen kan vise til tall i nærheten av så store verdier. Trolig topper DOF-systemet også den nasjonale listen.

Stadig renner det og drypper det inn nye ordrer til DOF. I løpet av de siste dagene har rederikonsernet inngått nye avtaler til en verdi av 395 millioner kroner. Det er nesten mikroskopisk i DOF-sammenheng. I denne uken ble det inngått en ny tre års avtale med Fugro Subsea Services Ltd. For MS «Skandi Olympia». Oppstart på den nye kontrakten blir i mars 2014. Fugro Subsea Services har rett til å forlenge kontrakten med inntil to år i tillegg til den faste delen på tre år.

Mons Aase kan videre berette om til kontrakter med Total Austral SA i Argentina. Disse har en periode på ett år med opsjon på forlengelse i inntil ett år.

MS «Skandi Møgster» og MS «Skandi Saigon» vil betjene kontraktene med Total Austral. Oppstart fort begge vil være i 1.- kvartal 2014.

I tillegg til disse har rederiet inngått kontrakt med Nexen UK for MS «Skandi Sotra». Avtalen er fast i to måneder og starter i desember i år.

Sent fredag ettermiddag sendte DOF ut en børsmelding om to nye kontrakter som går over fire år. Det er Petrobras som gitt DOF sitt brasilianske datterselskap Norskan oppdraget. Skipene MS «Skandi Fluminense og MS «Skandi Rio» skal i direkte fortsettelse av tidligere kontrakter med Petrobras starte opp henholdsvis 1. kvartal. Og i andre halvår 2014. DOF Subsea i Bergen vil operere ROV’ene på begge skipene. Samlet kontraktsverdi ligger på 1,3 milliarder kroner, opplyser Mons Aase..

Hovedtyngden av skipene er under norsk flagg, enten i NOR eller NIS. Skipene som er bygget i Brasil og som opererer utenfor kysten der, fører brasiliensk flagg. Rederiet har også en del skip registrert på Bahamas.

–Vi skulle gjerne hatt også den Bahamas-flaggede delen av flåten under norsk flagg, men dette er skip som kan komme til å ta oppdrag på norsk sokkel, og da hindrer NIS-reglene disse i å anløpe norske havner. Vi registrerer dem derfor på Bahamas i tilfelle de skulle få oppdrag i hjemlige farvann, sier Mons Aase.

Han legger ikke skjul på at Bahamas-skipene blir flagget hjem så snart myndighetene endre på dagens regelverk.