Fruppesignering. Foto: DNV GL

Satsing på klima og miljøvennlig kystfart

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Norsk skipsfart kan bidra til eksport av gode og fremtidsrettede miljøvennlige løsninger. Næringsminister Monica Mæland og klima- og miljøminister Tine Sundtoft støtter DNV GLs initiativ om grønn kystfart.

Norge er en havnasjon med høy kompetanse innen maritim næring. Regjeringen vil bidra til at næringen bruker mer miljøvennlig drivstoff.

Samarbeidet for grønn kystfart skal gjennom styrket kunnskap, forståelse og konkrete resultater bidra til å:

  • Oppfylle nasjonale og globale klimamål.
  • Redusere helse- og miljøskadelige utslipp.
  • Skape grønne arbeidsplasser og innovative konkurransedyktige teknologier og tjenester, og ved dette styrke konkurransekraften til grønn kystfart.
  • Gi store eksportmuligheter for norsk maritim næring, energisektoren og leverandørindustrien.
  • Posisjonere Norge som verdensleder innen grønn kystfart og skape internasjonal oppmerksomhet.

– Norsk skipsfart har veldig gode forutsetninger for å være ledende i det grønne skiftet. Jeg er sikker på at DNV GL med sin kompetanse og erfaring innen skipsfart, vil bidra til å opprettholde Norges ledende maritime posisjon i verden, sier næringsminister Monica Mæland.

Næringsminister Monica Mæland og statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet signerte i dag erklæringen for å etablere et samarbeid for grønn kystfart, sammen med sentrale aktører i kystfartsnæringen. Initiativet ledes av DNV GL.

- I år skal FNs klimaforhandlinger i Paris bli enige om en ny klimaavtale. Avtalen vil medføre nye forpliktelser og nye klimatiltak må iverksettes. Derfor må flere skip bruke miljøvennlig drivstoff som gass og batteridrift, og vi må se flere skip med ny energieffektiv design. Det grønne skiftet i maritim næring både løser miljøutfordringer og gir verdiskaping, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Viktige institusjoner som Forskningsrådet og Innovasjon Norge har betydelige ressurser for å støtte gode miljøvennlige maritime initiativer.

Norge har en lang tradisjon som maritim nasjon, og den norske maritime klyngen står sterkere i dag enn noensinne. I fremtiden vil miljøvennlig drivstoff utgjøre en betydelig del av verdensflåten. Norge har allerede en ledende posisjon på dette området.

Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet