M/S «OCEANIC VEGA»
M/S «OCEANIC VEGA»

Eidesvik Offshore og CGGVeritas starter felles selskap for drift av seismikkskip

Eidesvik og CGGVeritas starter et felles selskap for drift av seismikkskip. Ship Management-selskapet skal stå for den maritime driften av 10 høykapasitets 3D seismikkskip som er på kontrakt med CGGVeritas.

Publisert Sist oppdatert

Dette inkluderer de to nye X-Bow skipene; Oceanic Vega og dets søsterskip Oceanic Sirius som er under bygging. Noen av skipene i porteføljen eies også av andre rederier enn Eidesvik. Det felleskontrollerte selskapet vil bli eiet 51 % av Eidesvik Offshore og 49% av CGGVeritas. Styret vil bli ledet av Eidesvik Offshore sin administrerende direktør Jan Fredrik Meling. Selskapets navn blir CGGVeritas Eidesvik Ship Managament AS og selskapet vil arbeide ut i fra Bergen.

"Dette er nok en milepæl i Eidesvik sitt arbeid for å være et kraftsenter for nye og fremtidsrettede skips- og operasjonsløsninger. Partnerskapet er et strategisk viktig steg som viser at det er et fremtidsrettet og stort potensiale ved at en internasjonal stor industriell aktør og et dyktig offshore- rederi går i tettere samarbeid der de har strategisk relaterte kunnskaper og kompetanse", sier administrerende direktør Jan Fredrik Meling.
Eidesvik og CGGVeritas har hatt nære forretningsmessige relasjoner i over 14 år. Dette utvidede samarbeidet markerer et skifte i CGGVeritas sin tilnærming til operasjon av sine mest høyteknologiske seismiske skip. Ved å samle fagekspertise for maritim drift vil man gjennom et godt fagmiljø styrke integrasjon mellom det maritime mannskapet og det seismiske mannskapet for å sikre optimal drift av skipene.
Eidesvik Offshore og CGGVeritas vil begge bidra fra sine egne organisasjoner med ressurser og bemanning av det nye selskapet. Landorganisasjonen vil bestå av høyt kvalifisert personell fra begge parter.
Organisasjonen skal ytterligere bygges opp over tid. Selskapet etableres formelt 1 mai 2011.
Skipene som vil inngå i oppstartsporteføljen vil være: Oceanic Vega, Oceanic Endeavour, Geowave Champion,Viking Vision,Viking Vanquish, Veritas Viking, Geowave Voyager, Veritas Vantage, Viking II og nybygget XBow SX 120 som blir hetende Oceanic Sirius.
Med denne nysatsingen går fire av Eidesvik Offshore's skip over fra tidscerteparti til bareboatcerteparti til CGGVeritas, i tillegg til Viking Vanquish og Oceanic Vega som allerede er på bareboatcerteparti.
Ved denne overgangen er også løpetiden for kontraktene forlenget med henholdsvis 1 år for Veritas Viking, 2 år for Viking II, 4 år for Veritas Vantage og 2 år for Viking Vision. Ratene i bareboatcertepartiene reflekterer EBITDA i eksisterende tidscertepartier.