Illustrasjonsbilde: Norges Rederiforbund

- Skuffende Brexit

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Storbritannias valg om å trekke seg ut av EU-samarbeidet må respekteres, men er skuffende, sier Sturla Henriksen, adm.dir i Norges Rederiforbund.

– Det siste Europa trengte nå var nok en krise. Brexit og forhandlingene som nå må finne sted vil ta oppmerksomheten bort fra de viktige utfordringene som EU må håndtere i felleskap: migrasjon, økonomisk vekst, klima og økte spenninger i øst, frykter Henriksen.

De siste årene har vært preget av mye turbulens i EU. På kort sikt vil Brexit og den uavklarte situasjonen om Storbritannias fremtidige tilknytning til EU også skape usikkerhet for næringslivet. Det kan ta opp til to år å få plass en ny avtale som regulerer markedsadgang, og i denne perioden kan det være utfordrende for selskaper å ta langsiktige investeringsbeslutninger som involverer det britiske markedet. Det vil også være tilfelle for norske rederier som er aktive i Storbritannia.

- Vi håper på en rask avklaring av situasjonen, og mener det blir avgjørende viktig at den avtalen Norge får med Storbritannia, om den blir bilateral eller gjennom EFTA, sikrer like god markedsadgang som i dag. Europa er et svært viktig marked for våre medlemmer og forutsigbarhet og markedsadgang er helt avgjørende, sier Henriksen.

På lengre sikt vil de største konsekvensene av Brexit være av politisk karakter. – Jeg håper at EUs ledere nå klarer å jobbe sammen for å sikre at EU kan fortsette å levere fred, stabilitet og et sterkt indre marked, sier Henriksen.  Løsningen på de utfordringene verden og Europa står ovenfor er ikke ytterligere fragmentering.

Kilde: Norges Rederiforbund