Sturla Henriksen i møte med elever fra Nordseterskole. Foto Rederiforbundet

God maritim strategi

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Regjeringen har lagt frem en god og offensiv maritim strategi med viktige grep for å styrke det norske flagget og næringens, leverandørbedriftene og sjøfolkenes konkurransekraft. Dette er hovedbudskapet fra Rederiforbundet etter fremleggelsen at strategidokumentet Blå vekst for en grønn fremtid.

Strategien legger et godt grunnlag for at Norge kan opprettholde sin internasjonale ledende posisjon, også gjennom krevende tider, sier toppsjefen i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen, i en kommentar til regjeringens maritime strategimelding som ble lagt frem i dag.

Regjeringen følger i all hovedsak opp det regjeringsutnevnte utvalget som har foreslått endringer i nettolønnsordningen og oppmykning av fartsområdebegrensningene i NIS innenfor utenriks kystfart, utenriksferger og på norsk sokkel.

– Gjennom oppmykning av fartsområdene legges det til rette for en positiv utvikling med flere skip under norsk flagg. Dette vil styrke Norges tyngde og innflytelse internasjonalt, sier Henriksen.

Han peker på at forslagene om endringer i nettolønnsordningen innenfor flere viktige segmenter vil bidra til å styrke konkurransekraften til norske sjøfolk. – Den praktiske sjøbaserte kompetansen er viktig for hele verdikjeden og styrkingen av nettolønnsordningen er derfor avgjørende for Norge som skipsfartsnasjon, sier Henriksen.

Han viser til at regjeringens strategi inneholder en lang rekke viktige tiltak innenfor kompetanse og utdanning, tiltak som vil bidra til en positiv utvikling innen grønn skipsfart, en mer serviceorientert sjøfartsadministrasjon og, ikke minst, bidra til at Norge beholder en ledende posisjon når det gjelder utviklingen i nordområdene.   –Vi er glade for at regjeringen her i praksis følger opp sin erklærte ambisjon om at Norge også i femtiden skal være en av verdens ledende maritime nasjoner, avslutter Sturla Henriksen.

Regjeringen vil ha flere skip i NIS.

//www.skipsrevyen.no/vil-ha-flere-skip-i-nis/