Næringsminister Monica Mæland åpnet Bergen Shipping Conference. Foto: Andrea Bærland

Næringsministeren åpnet Bergen Shipping Conference

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Bergen Shipping Conference, arrangert av studentene ved NHH, er tilbake etter et avbrekk på seks år og studentene hadde overtalt næringsminister Monica Mæland til å prioritere å åpne konferansen fremfor det ukentlige statsrådet hos kongen.

Årets konferanse fokuserer på å være i forkant av syklusene.

Næringsministeren innledet med å fortelle om hvilke tiltak regjeringen jobbet med for å styrke den maritime næringens konkurransedyktighet internasjonalt, og påpekte også at næringen er vant til å være i omstilling.

- Nå er det viktig å iverksette tiltak som ivaretar kompetansen vi allerede har.

Fjorårets ord - "det grønne skiftet" - ble også nevnt, og Mæland understreket at det nå er høyaktuelt å utvikle ny, miljøvennlig teknologi. Gjerne på tvers av bransjene.

- Det er mange som spør om hva vi skal leve av etter oljen. Det synes jeg er et uinteressant spørsmål, vi skal leve av oljen lenge ennå. Men vi må finne flere ting å leve av, og da er havet sentralt. Vi har seks ganger så stort havområde som landareal, sa Mæland.

Tidlig våren 2017 vil regjeringen lansere en havstrategi, lovet ministeren.