HAVYARD 832 L SE: Basic Offshore har kjøpt to skip av Havyard 832 L SE-design, med opsjon på kjøp av ytterligere seks skip.
HAVYARD 832 L SE: Basic Offshore har kjøpt to skip av Havyard 832 L SE-design, med opsjon på kjøp av ytterligere seks skip.

Nye Havyard-design til Asia

Havyard Group har solgt Havyard 832-design til to skip til Basic Offshore i Singapore, med opsjon på salg av design til ytterligere seks skip.

Publisert

Basic Offshore er et nyetablert rederi i Singapore med hovedfokus på markedet i Vest-Afrika. Basic Offshore har inngått kontrakt med Huangpu som igjen har inngått kontrakt med Havyard Global Solution om levering av design. Begge skipene skal leveres fra verftet i 2014.

Det kinesiske statseide verftet CSSC Guangzhou Huangpu Shipbuilding CO. Ltd. bygger både stor handelstonnasje og også mer spesialiserte offshorefartøy.

Rederiet har opsjon på kjøp av ytterligere seks skip av Havyard 832 L SE-design.

Anbefalte Havyard
Konserndirektør i Havyard Group AS, Gunnar Larsen, er svært fornøyd med salget av de to designene til det Singapore-baserte rederiet. – Basic Offshore kontaktet Huangpu med forespørsel om tilbud på å bygge offshore-forsyningsskip. Det var verftet som anbefalte Havyard, og vår avdeling i Kina ble kontaktet. Havyard 832 ble presentert for Basic Offshore, og rederiet bestemte seg da for dette designet, informerer Larsen.

Havyard 832 L SE er et offshore-forsyningsskip (PSV), og denne designen er en forlenget utgave av Havyard 832-designet, med større kapasitet og plass til mer mannskap om bord. Skipet er utstyrt med fundament forberedt for en offshorekran, som gjør at den enkelt kan utrustes til å gjøre lettere subsea-arbeid.

Lokalkunnskap
832-designen har vist seg å bli en stor suksess for Havyard. I alt har det blitt solgt over 20 design av denne typen.
– Vi tror at denne suksessen, sammen med det at vi har ansatte lokalt i Kina som kan støtte verftet under byggingen, har vært avgjørende for at vi ble valgt til dette prosjektet, sier Larsen, og legger til: 

– Vi har stor tro på Basic Offshore. Vi vet at rederiet har store ambisjoner om å bli en viktig aktør i Vest-Afrika, og vi håper derfor at de i fremtiden vil bygge enda flere skip av denne typen.