STX PSV 09
STX PSV 09

DOF - kontrakter for ConocoPhillips

DOF har inngått to 6 årige befraktningsavtaler med ConocoPhillips Skandinavia AS. Avtalene gjelder for to supply skip med design STX PSV 09. Kontraktene inneholder ytterligere opsjonsperioder. Driftsområdet er i Nordsjøen.

Publisert Sist oppdatert

Skipene er forventet levert fra STX OSV, Aukra, i henholdsvis 4. kvartal 2011 og 1. kvartal 2012.
Skipene eies av PSV Invest I AS hvor DOF ASA eier 48% av aksjene. Kontraktene er inngått til markedsbetingelser og det er avtalt med ConocoPhillips at de kommersielle betingelsene i kontraktene ikke skal offentliggjøres.