Arkivfoto: Larsnes Mek. Verksted

Begynte trått, avslutter godt

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Ordresituasjonen ved norske skipsverft: - Bildet er på langt nær så begredelig som man får inntrykk av, sier bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft i en uttalelse hvor man også gir honnør til regjeringen for å ta i bruk unntaksmulighetene som ligger i EØS regelverket.

– Det betyr at byggingen av Kystvaktens tre nye skip ikke skal lyses ut i hele EØS området. Dermed havner denne kontrakten der hvor den hører hjemme, nemlig i Norge, fastslår Norske Skipsverft.

Fra et dårlig 1. kvartal med kun fire nye kontrakter til en samlet verdi av knappe 1,3 milliarder kroner, er bildet per utgangen av september atskillig lysere. Hittil i år er det registrert ytterligere 15 kontrakter på vel 9,6 mrd. kroner slik at status for året så langt er 20 nye kontrakter med en samlet verdi på knapt 11 mrd. kroner.

Fra sin posisjon som sekretariatsleder for Norske Skipsverft rapporterer redaktør Asle Strønen i Skipsrevyen at utviklingen er gledelig. – Nå skal det imidlertid anføres at Kleven og VARD har sikret seg ca. 85 prosent av volumet og at dette med noen hederlige unntak omfatter passasjerskipstonnasje, sier Strønen som forteller at det per 30. september 2015 var offentliggjort 24 kontrakter til en samlet verdi av 8,8 mrd. kroner.

I følge statistikken som Norske Skipsverft har utarbeidet er den totale ordrereserve per 30. september 2016 på knappe 34 mrd. kroner. – Det som er bekymringsfullt er volumet på ferdigstilt, men uavhentet tonnasje, advarer Strønen. Etter Norske Skipsverfts lister kan verdien på de uavhentede skipene estimeres til ca. 3,7 mrd. kroner, et tall som ifølge Norske Skipsverft gir grunn til bekymring.

God aktivitet

Adm.dir. Hugo Strand i Fitjar Mek. Verksted AS er styreformann i Norske Skipsverft Salgs- og Markedsorganisasjon.

Mens flere av de tradisjonelle «lokomotivene» i bransjen nå sliter skikkelig, har de mindre verftene gjennomgående en langt bedre ordreinngang. Norske Skipsverft trekker i denne sammenheng frem Fitjar Mek. Verksted sør for Bergen, Larsnes Mek. Verksted på Gurskøya og Moen Marin på Kolvereid som eksempler på verft som alle kan skilte med grei ordreinngang så langt i år. Innen arbeidsbåter for oppdrettsnæringen synes etterspørselen å være grei.

At flere av de norske offshore-relaterte verftene nå synes å ha kommet langt på vei i sitt omstillingsarbeid, er gledelig. Norske Skipsverft registrerer også optimisme med hensyn til fremtidig kontraheringsrate innen ferge-, fiskeri- og brønnbåtsektoren. – Særlig gledelig er det at regjeringen nå benytter seg av unntaksmulighetene inne EØS regelverket til å sikre norsk bygging av de tre nye kystvaktfartøyene, sies det avslutningsvis.