Salt 305 OCV

Sealion bestiller to ROV support fartøy med Salt-design

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Sealion Shipping Ltd, har på vegne av Toisa bestilt to SALT 305 ROV support fartøy som skal bygges ved Qingdao Wuchuan Heavy Industry Co, China.

Salt Ship Design har over lengre tid samarbeidet med UK-baserte Sealion om utvikling av deres nye multi-purpose offshore konstruksjonsfartøy. De 97 meter lange fartøyene er av typen SALT 305 OCV-design og er designet for globale operasjoner. Fartøyene er svært godt utstyrt, blant annet for dypvannsoperasjoner innen olje- og gass-, og prosjekter innen offshore vind-sektoren.

- Vi er stolte og svært glade for at Sealion, som en stor global aktør med vekstambisjoner, valgte Salt Ship Design som samarbeidspartner når de skulle videreutvikle flåten sin. I dagens tøffe markedssituasjon er det å signere kontrakt på to nye fartøy en flott anerkjennelse av den jobben våre ansatte gjør og vår evne til å utvikle design som er etterspurt av verdensledende aktører, sier Arne Stenersen, adm.dir. i Salt Ship Design.

Fartøyene skal leveres i løpet av 2017.

Sealion Shipping Ltd er et internasjonalt shipping selskap med hovedkontor Farnham, England. Sealion opererer i dag en flåte på 28 offshore support fartøy, og hovedfokus til selskapet er spesialfartøy til olje- og gassindustrien og vindmarkedet.