AIS basestasjoner i Sognefjorden

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Kystverket kan se all skipstrafikk i Sognefjorden nå som to nye AIS basestasjoner er på plass. Basestasjonene settes i drift fredag 26. juni.

− De nye basestasjonene gir oss AIS dekning over alle skipsbevegelsene i Sognefjorden. Dette er en nyttig og etterlengtet tjeneste for de som jobber operativt med skipsfart i dette området, spesielt i havnene og andre lokale næringsvirksomheter, sier senioringeniør Harald Åsheim i Kystverket.

− Vi planlegger også to nye AIS basestasjoner i Geirangerfjorden. Disse vil komme på plass i løpet av september.

AIS gir sanntidsinformasjon om skipstrafikk, inkludert fartøyets identitet, posisjon og fart. Data fra basestasjonene er tilgjengelig i den nettbaserte løsningen AIS Norge for offentlige myndigheter og havner. Også rederier og næringsvirksomhet kan få tilgang til tjenesten ved behov. AIS kan brukes for å bedre logistikk og trafikkplanlegging, kartlegge trafikkmønster, utarbeide trafikkstatistikk, og for å få mer nøyaktige beregninger av ankomsttider.

Store deler av skiptrafikken i Sognefjorden kan knyttes til industrivirksomhetene Hydro Høyanger Metallverk og Norsk Hydros aluminiumsverk i Årdal, cruisetrafikken til og fra Flåm og Skjolden, og rutegående ferje- og hurtigbåttrafikk.

Utbyggingen av AIS i Sognefjorden er en del av Kystverkets omfattende fornying av den norske landbaserte AIS-kjeden. Innen 2016 skal over 50 AIS basestasjoner byttes ut fra svenskegrensen til Kirkenes.