Prisutdelingen på MOLs Gastech-stand ble deltatt av (fra venstre): Martin Cartwright (Business Director Gas Carriers & FSRUs, DNV Maritime), Naoki Ueda (EVP Chief Strategy Officer, Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd.), Makoto Yamaguchi (konsernsjef og teknisk sjef, MOL), Johan-Petter Tutturen (Special Projects Manager Gas, DNV Maritime), og Vidar Dolonen (regional Manager Korea & Japan, DNV Maritime)
Prisutdelingen på MOLs Gastech-stand ble deltatt av (fra venstre): Martin Cartwright (Business Director Gas Carriers & FSRUs, DNV Maritime), Naoki Ueda (EVP Chief Strategy Officer, Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd.), Makoto Yamaguchi (konsernsjef og teknisk sjef, MOL), Johan-Petter Tutturen (Special Projects Manager Gas, DNV Maritime), og Vidar Dolonen (regional Manager Korea & Japan, DNV Maritime)

DNV tildeler AiP til MOL og Mitsubishi Shipbuilding for ny LCO2-transportørdesign

På Gastech 2022 tildelte DNV en prinsippgodkjenning (AiP) til Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) og Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd. (MHIMSB) for deres design av en 50 000 CBM-klasse flytende CO2 (LCO2) transportør.

En prinsippgodkjenning (AiP) er en uavhengig vurdering av et konsept innenfor en avtalt kravramme, som bekrefter at et design er gjennomførbart og at ingen store showstoppere vil forhindre at konseptet blir realisert.

MOL og MHIMSB designet i fellesskap LCO2-fartøyet, med konseptstudien fullført i november 2021. Etter å ha gjennomført en HAZID-risikovurdering, søkte begge parter om AiP som ble gitt av DNV i henhold til klassenotasjonen "1A Tanker for flytende CO2". Hovedfokuset i DNV-vurderingen har vært DNV-reglene for flytende gasstankskip (Pt.5 Ch.7. juli 2021) samt IGC-koden.

- AiP-prisen er en viktig milepæl i vår konsernstrategi for å oppnå netto null utslipp av klimagasser innen 2050. Gjennom dette demonstrasjonsprosjektet vil vi ytterligere akselerere våre FoU-initiativer på flytende CO2-transport, og bidra til realiseringen av en lav- og dekarbonisert samfunnet, sa Makoto Yamaguchi, administrerende direktør og teknisk sjef ved MOL.

- Vi er veldig glade for å bli tildelt AiP fra DNV gjennom samarbeidsutvikling med MOL. Vi tror at LCO2-bærere er essensielle deler i verdikjeden for karbonfangst, utnyttelse og lagring (CCUS), som vil bidra til å oppnå et avkarbonisert samfunn i nær fremtid. Vi vil kontinuerlig gå videre med teknologiutviklingen av LCO2-bærere i samarbeid med partnere som søker å nå shippingindustriens avkarboniseringsmål, sier Toru Kitamura, president i MHIMSB.

- CCUS vinner frem over hele verden som en teknologisk løsning som bidrar til å redusere virkningen av CO2-utslipp. Maritim transport kan spille en viktig rolle i å bygge opp en effektiv CCUS-verdikjede, noe som forventes å føre til en økende etterspørsel etter spesialiserte LCO2-bærere fremover, sier Vidar Dolonen, Regional Manager DNV Maritime Korea & Japan.