Kyst.no

Brønnbåten «Ronja Vita» er bygg nr. 214 fra Aas Mek, og er en dedikert smoltbåt som skal operere langs hele norskekysten i spotmarkedet for Sølvtrans-rederiet.

Nå er brønnbåten «Ronja Vita» overlevert

Aas Mek. Verksted leverte fartøy nummer 39 i rekken til rederiet Sølvtrans denne uken. Den dedikerte smoltbåten skal rett i drift etter uttesting i Nord-Norge. 

Publisert Sist oppdatert

Aas Mek. Verksted melder de har overlevert brønnbåten «Ronja Vita» til rederiet Sølvtrans torsdag 11. april. 

Brønnbåten er av typen AAS 3002 ST og er verftets nybygg nummer 214. 

Nybygget er av verftets eget design av type AAS 3002 ST og har et brønnvolum på 3000 m³ fordelt på to fisketanker. Båten melder de er utrustet med det beste og mest innovative fiskehåndteringsutstyret i markedet. 

Dette er et design med lavt dyptgående i forhold til lastekapasiteten. Spesielt tilpasset for transport av smolt og med anløp ved smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig med for stort dyptgående.

Båten er utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte. «Ronja Vita» er en dedikert smoltbåt som er utstyrt med et egenutviklet og patentert lastesystem for skånsom og effektiv sortering og nøyaktig telling av smolt.

Harald T. Nesvik, kommunikasjonssjef i Sølvtrans sier de er glade for å motta nok en brønnbåt fra Aas Mek. Verksted.

Dedikert smoltbåt

Kommunikasjonssjef Harald Tom Nesvik i Sølvtrans sier til Kyst.no at brønnbåten er den siste i rekken av en bestilling de har hatt løpende hos Aas Mek. Verksted på åtte nybygg de siste årene. 

– Dette er den siste båten i denne bestillingen, og er en dedikert smoltbåt. Vi gleder oss til at «Ronja Vita» skal tas i bruk om kort tid og vi har kunder for båten langt frem i tid, sier han. 

Nesvik påpeker at har fokus på å ta vare på biosikkerheten, samt ha en god fiskehelse og fiskevelferd og har derfor investert i en serie med dedikerte smoltfartøy. 

Han peker på at det er viktig for dem å gi fisken den beste starten før livet i sjø. 

Skaper ringvirkninger

Nesvik sier at rederiet nærmer seg 800 ansatte, og er derfor en viktig arbeidsgiver langs kysten, og skaper ringvirkninger for lokalsamfunnene.

– Det er viktig for oss å bruke lokale leverandører og verft i så stor grad vi kan, 

Hovuddata:

  • Lengde o.a : 76,96 m
  • Bredde : 17,80 m
  • Dybde i riss : 5,90 m
  • Lasteromskap. : 3000 m3
  • Servicefart : 13 knop

Nesvik er glad for det gode samarbeidet de har hatt hittil med Aas Mek. Verksted som strekker seg over 25 år. 

– Det er klart at det har utviklet seg et nærmest familiært forhold mellom Sølvtrans og oss gjennom disse årene. De har god erfaring, og vi vet at vi får brønnbåtene på tid, samtidig som det er veldig dedikerte folk som jobber med disse prosjektene. 

Nesvik sier at samarbeidet går også inn i deres strategi om å bygge og skape lokalt.

– Vi er opptatt av lokale arbeidsplasser og lokal verdiskapning, og ikke minst sørge for viktige distriktsarbeidsplasser, fastslår han. 

Bakgrunnen for navnet

Brønnbåten har fått navnet «Ronja Vita», og Nesvik sier at de kommer på alle båtene sine navn internt og i samarbeid med kundene. 

Nesvik forklarer at på latinsk betyr vita liv.

 – Hvis det er noe vi har om bord i denne båten så er det liv. Vi har flere hundre tusen, til og med millioner smolt. «Ronja Vita» er jo absolutt et fantastisk navn for en båt som skal frakte så mange liv rundt omkring, bemerker han.

Båten er arrangert med innredning og lugarer for 12 personer, alle med toalett, dusj og gode fasiliteter. Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue, trimrom.

Vil gå i spot

Nesvik forklarer at brønnbåten vil gå i spotmarkedet og begrenses ikke til en enkelt kunde, og den vil gå lang hele norskekysten. 

– «Ronja Vita» vil nok gå på sitt første oppdrag i Nord-Norge i første omgang.

Nesvik sier at alle båtene deres skal døpes på korrekt og skikkelig vis.

– Vi har ikke satt endelig dato for en dåp enda. Nå er det bare å få brønnbåten ut i drift, så finner vi frem til en skikkelig måte å markere det med en storstilt dåp når vårutsett og ting roer seg litt, forteller han.

Null utslipp

Fartøyet er arrangert med system for null utslipp under lukket transport. Med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filter system for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske og desinfisering anlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter og system for ferskvanns behandling av fisken m.m.

Brønnbåten er designet med shelterdekk som gjøre det langt tryggere for mannskapet å ferdes på dekk i dårlig vær. Samtidig gir det mer plass for spesialutstyr under dekk.

Maskineri

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Yanmar 6EY26W på 1920 kW ved 750 rpm, som er tilkoblet et Brunvoll Volda gir og propellanlegg.

Strømproduksjon besørges av to stk. CAT 3512 C hver på 1550 ekW som er utstyrt med SCR anlegg for eksosrensing som tilfredsstiller IMO TIER III, samt et nødaggregat type Nogva Scania type DI 13 75 M på 349 ekW.

 For best mulig manøvrering er det montert tre sidepropellene fra Brunvoll, en forut på 600 kW og to akter på til sammen 500 kW.

 Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg.

Styrehuset er arrangert med fire operatørposisjoner for manøvrering av båten.

Innredning

Båten er arrangert med innredning og lugarer for 12 personer, alle med toalett, dusj og gode fasiliteter.

Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue, trimrom.

Styrehuset er arrangert med fire operatørposisjoner for manøvrering av båten. Fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system og fjernstyring av all last og fiskehåndtering. Båten er utstyrt med vakuum toalettsystem og kloakkrensing i.h.h.t. strengeste krav.

Båten er også godt utstyrt med elektronisk utstyr for Europeisk fartsområde.

Lastearrangement og teknologi

Lasterom volumet er på 3000 m³ som gir en kapasitet på føring av rundt 450 tonn levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem.

Nybygget er designet for skånsom undertrykks lasting, overtrykk lossing til merd eller anlegg på land, sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Båten er arrangert med CO₂ luftere for avgassing av vannet i brønnene, O2 produksjon og innblandings system for oksygenering av vannet under lukket transport, ferskvanns behandling av fisken, transport av smolt, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l.

Nybygget er utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing av fisken. System for avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing, ferskvanns behandling, smolt lasting o.l.

All lus samles opp

Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørr stoff/ lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land.

System for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet. Ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing.

Båten er utstyrt med RSW anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system, med kapasitet som gir en senkning av temperaturen på ca. 1.2 g C pr. time.

For overvåking av last og system er det montert et automasjons- og overvåkingssystem type Well Control for lastovervåking, tankpeiling, alarmanlegg, fjernstyring av sirkulasjonssystemet og automatisk logge og rapporteringssystem iht. nytt regelverk for brønnbåter.

Båten er også utstyrt med lys og undervanns kamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. Kamera er også montert utvendig undervanns på båten for å overvåke lasteslanger, not o.l. i forbindelse med lasting langs merdene.

 Nybygget er utstyrt med verftets spesialutviklede vaske- og desinfisering system «Well Wash». Dette systemet er et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterommene, sirkulasjonsrørene, vakuumanlegget, laste- og lossesystemet og CO₂-luftere i en automatisk syklusstyrt prosess.

Dekkutstyr

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire kraner på dekk. Det er i tillegg montert kapstans, trommel vinsjer for assistanse ved merdene, samt ankervinsjer og fortøyningsvinsjer.

For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert Aqua Scan og Vaki fisketellere.