Tre aktører får økonomisk støtte til prosjekter som skal få godstransport over på kjøl. I alt deles det ut 92,2 millioner kroner, og forventet effekt er at 1,4 millioner tonn overføres fra vei til sjø. Illustrasjonsfoto: Kystverket
Tre aktører får økonomisk støtte til prosjekter som skal få godstransport over på kjøl. I alt deles det ut 92,2 millioner kroner, og forventet effekt er at 1,4 millioner tonn overføres fra vei til sjø. Illustrasjonsfoto: Kystverket

1,4 millioner tonn gods skal overføres fra vei til sjø

North Sea Container Line (NCL), Sea-Cargo Skips AS og Eureka Shipping Ltd. har fått tilsagn om økonomisk støtte for prosjekter som skal få transport av gods over fra vei til sjø. I alt er støtten på 92,2 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Tilskuddsordningen, som administreres av Kystverket, har som mål å gi støtte til prosjekter som bidrar til målet om å overføre transport av gods til sjø – for løsninger som i dag benytter veitransport.

I årets runde har tre av totalt 14 prosjekter nådd frem. Det er synliggjort at disse tilsammen vil overføre nærmere 1,4 millioner tonn gods til sjø i løpet av rutenes tre første driftsår.

– Det er svært gledelig at vi i år, som tidligere år, fikk mange søknader til behandling. Denne gangen var det prosjektene til North Sea Container Line (NCL), Sea-Cargo Skips AS og Eureka Shipping Ltd. som vant fram som de beste prosjektene i henhold til kriteriene, opplyser avdelingsdirektør Sven Martin Tønnessen i Kystverket i en pressemelding.

Bredt samarbeid

Nord-Norgelinjen-prosjektet til Eureka Shipping Ltd. får i alt 41,6 millioner kroner til etablering og drift av ei linje mellom Bodø og Tromsø, som kan ta både containere og vogntog. Ruten vil tilby tre ukentlige avganger via Lødingen og Harstad i begge retninger, og skal betjenes med et kombinert containerskip med egne kraner ombord. Oppstart av den nye ruten er 1. april 2021.

Eureka forventer at så mye som 600 000 tonn gods kan overføres fra vei til sjø i løpet av støtteperioden på tre år. Samfunnsnytten ved overføring av disse lastene utgjør omlag 50 millioner kroner.

– Ruten vil korrespondere med Nordlandsbanen i Bodø, og fungere som en forlengelse av denne til Tromsø. Det blir spennende å følge prosjektet, og hvordan markedet tar imot tilbudet, sier Tønnessen. 

– Vi håper vareeiere og andre aktører i transportmarkedet ser dette som fremtidsrettede og tidsriktige tilbud, sier han videre.

Nord-Norge-linjen er et spennende prosjekt, som kobler sammen flere aktører ei linje mellom Bodø og Tromsø. Illustrasjon: Transportutvikling AS
Nord-Norge-linjen er et spennende prosjekt, som kobler sammen flere aktører ei linje mellom Bodø og Tromsø. Illustrasjon: Transportutvikling AS

24,8 millioner kroner til NCL

Prosjektet Fersk fisk fra Sunnhordaland omfatter både etablering av en helt ny rute mellom Stord og London, og omlegging av NCLs to ruter til Rotterdam og Hamburg. Fra 16. september 2020 har NCL fire direkte anløp fra Stord for transport av fersk fisk.

NCL forventer å kunne overføre 489 294 tonn gods i løpet av støtteperioden på tre år. Samfunnsnytten ved godsoverføringen er beregnet til 29,4 millioner kroner i perioden.

25,3 millioner kroner til Sea-Cargo Skips AS

Prosjektet Baltic Initiative vil etablere ei ny rute mellom Vestlandet og Świnoujście i Polen. Oppstart for den nye ruten er 1. januar 2021. Ruten skal betjenes med ro-ro-skipet MV Bore Bay, og vil gå ukentlig via Haugesund, Tananger og Farsund.

Sea-Cargo forventer å kunne overføre 212 488 tonn gods i løpet av støtteperioden.

Samfunnsnytten ved overføring er beregnet til 25,3 millioner kroner.