Ytterligere ett års midlertidig unntak for Eksportfinans

Adm.dir. i Eksportfinans Gisele Marchand
Finansdepartementet besluttet sammen med Nærings- og handelsdepartementet torsdag ettermiddag at Eksportfinans innvilges ytterligere ett års midlertidig unntak fra EUs kapitalkravdirektiv. Da beslutningen ble kjent, understreket de ansvarlige statsrådene i saken at det ikke vil bli aktuelt med et varig unntak fra direktivet ved den forlengede unntaksperiodens utløp.

EUs kapitalkravdirektiv (direktiv 2006/48/EF) ble innlemmet i norsk lov med en forskrift i desember 2010. Siden januar i år har Eksportfinans vært underlagt et midlertidig unntak fra direktivet fram til 31. desember 2011. Det midlertidige unntaket er nå forlenget med ett år, fram til 31. desember 2012. Meldingen om at de ansvarlige departementene i saken ikke finner grunnlag for å gi Eksportfinans et varig unntak når det midlertidige unntaket utløper, innebærer at Eksportfinans nå må bruke unntaksperioden for å tilpasse seg regelverket.

”Vi er skuffet over at det ikke lot seg gjøre å komme fram til et varig unntak for Eksportfinans. Nå jobber selskapet videre sammen med de ansvarlige departementene for å komme fram til en løsning som best mulig ivaretar kundenes behov og den norske ordningen for eksportfinansiering”, sier administrerende direktør i Eksportfinans Gisele Marchand.

Eksportfinans forvalter en ordning for offentlig støttet eksportfinansiering på vegne av Nærings- og handelsdepartementet. Styret har i dag besluttet å inntil videre fortsette å tilby lån under denne ordningen i tråd med den eksisterende avtalen med myndighetene gjennom lån med CIRR rente (fastrente på offentlig støttede eksportkreditter).

”Styret er opptatt av raskt å komme frem til en varig løsning i samarbeid med myndighetene i en urolig og krevende situasjon både for norsk eksportnæring og finansinstitusjoner. Styret vil løpende overvåke situasjonen. Styret har notert seg at myndighetenes foreslår at Eksportfinans øker sin kapitalbase gjennom en om kapitalutvidelse. Styret vil vurdere dette som ett av flere alternativer ”, sier styreleder Geir Bergvoll i en kommentar.

DEL